Det norske kraftmarkedet

Hvordan fungerer markedet for elektrisk kraft?

Kraftmarkedet i Norge er organisert litt annerledes enn det som ellers er vanlig. Norske forbrukere kan velge kraftleverandør, uavhengig av hvem som er netteier eller produsent.

I de fleste markeder er det slik at vi som forbrukere kan velge hvor vi kjøper varene våre. Hvis vi ikke er fornøyd med et tilbud, går vi til en annen leverandør eller butikk. Også i kraftmarkedet er det slik, men det hele er organisert på en annen måte, siden varen har en noe spesiell karakter. Produksjon og transport (overføring) av elektrisk kraft krever en del tekniske løsninger for å fungere.

For at det skal kunne være et reelt marked for kraft, må vi som kunder kunne velge fritt mellom alle som ønsker å levere varen. Tilgang til leverandørene og transporten av den elektriske kraften får vi igjennom den lokale netteieren. Dette selskapet eier og driver den delen av overføringsnettet som er koblet opp til din bolig. Gjennom dette overføringsnettet er du som kunde tilknyttet andre leverandører, og du kan handle med alle som tilbyr elektrisk kraft i ditt område. Netteierne gir oss tilgang til markedsplassen og sørger for overføring av varen gjennom sitt strømnett og tilknytning til det øvrige nettet.

Denne tilgangen til markedet skjer på ikke-diskriminerende vilkår. Netteieren har en konsesjon fra myndighetene til å bygge og drive anlegg for fordeling av elektrisk energi innenfor sitt område, men denne konsesjonen medfører også en plikt til å levere elektrisk energi til alle som er eller som ønsker å være tilknyttet nettet. Du som kunde har rett til å gjøre en avtale om å kjøpe kraften fra hvilken som helst leverandør som er knyttet til nettet - forutsatt at leverandøren tilbyr kraft i det området du skal bruke den. Netteieren plikter å føre kraften frem. For denne fremføringen må du som kunde betale nettleie til netteieren.

I dette systemet er det kraftprodusenter som produserer kraft som sendes inn i systemet, det er nettselskaper som transporterer kraften, og det er kunder som kjøper og bruker kraften. Som et bindeledd mellom de som produserer kraften og forbrukerne finnes det kraftleverandører. Det er kraftleverandørene du som kunde kjøper kraft fra. Kraftleverandørene kan også selv være produsenter, men det er i rollen som kraftleverandør du som kunde forholder deg til dem.

« Tilbake til spørsmål og svar hovedside


 

Sist endret: 28.06.2010

Ansvarlig for denne siden: Direktør markedsavdeling II