Hvilken avtaletype bør jeg velge?

Det første valget du må ta, er om du ønsker en fastpris eller en pris som beveger seg i takt med markedet. Dersom du ønsker en pris som følger markedsutviklingen, må du velge mellom markedskraft-/spotpris eller standard variabel pris.

Fastpris eller markedspris?
Det kan være vanskelig å avgjøre hvilken type avtale du bør velge. Det viktigste i denne vurderingen er hvor romslig husholdningsbudsjettet ditt er. Har du en stram økonomi som ikke tåler svingninger fra måned til måned, bør du velge en fastprisavtale. Har du en litt romslig økonomi, bør du velge en avtale hvor prisen kan endre seg i takt med markedet. Disse valgene gir ulik risiko for deg. Velger du markedspris, tar du all risiko for prissvingninger i markedet; du betaler mindre om prisene faller, og mer om prisene stiger. Velger du i stedet en fastprisavtale, må du regne med å betale litt ekstra for å slippe å bekymre deg, uavhengig av om prisene i markedet blir høyere eller lavere.

Les mer om vurderinger for å velge fastpris eller markedspris »

Les mer om vurderinger for å velge markedskraft/spotpris eller standard variabel »

« Tilbake til spørsmål og svar hovedside

Sist endret: 13.05.2011

Ansvarlig for denne siden: Direktør markedsavdeling II