Hvem svarer på hva om kraft?

Mange av spørsmålene om kraftpris hører inn under andre etaters ansvar. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Forbrukerrådet og Forbrukerombudet er i de fleste tilfeller de rette etatene å spørre.

NVE
Spørsmål om nettleie, måleravlesning og hva som skjer når et kraftselskap trekker seg ut av markedet, bør rettes til NVE. NVEs forbrukersider har spørsmål og svar om strøm og energi.

Forbrukerrådet
Spørsmål som gjelder tolkning av avtaler om kraftlevering, som ti på topp-garantier, bindingstid og liknende, rettes til Forbrukerrådet, som er et organ som arbeider for å ivareta forbrukernes interesser.

Forbrukerrådet har blant annet en oversikt over dine rettigheter som strømkunde og er rett instans hvis du er misfornøyd med strømavtaler du har inngått og ønsker å klage.

Forbrukerombudet
Forbrukerombudet håndhever markedsføringsloven og kan svare på spørsmål om kraftselskapenes markedsføringsmetoder samt standardavtale for levering av kraft.

Konkurransetilsynet
Konkurransetilsynet har ansvaret for at konkurransen i kraftmarkedet fungerer best mulig. Det gjør vi for å sørge for å få en best mulig utnyttelse av samfunnets ressurser. Tilsynet har laget kraftprisoversikten for å gjøre forbrukerne bevisste på at det kan lønne seg å skifte leverandør. Hvis du har spørsmål om eller kommentarer til kraftprisoversikten, kan du kontakte Konkurransetilsynet på kraftpris@kt.no

 

« Til spørsmål og svar hovedside 

Sist endret: 28.06.2010

Ansvarlig for denne siden: Direktør markedsavdeling II