Hvem svarer på hva om kraft?

Mange av spørsmålene om kraftpris hører inn under andre etaters ansvar. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Forbrukerrådet og Forbrukerombudet er i de fleste tilfeller de rette etatene å spørre.

Forbrukerrådet
Forbrukerrådet arbeider for å ivareta forbrukernes interesser.
Er du misfornøyd med strømavtalen du har inngått? Forbrukerrådet har informasjon om dine rettigheter og klagemuligheter, samt et kontaktskjema for øvrige forbrukerspørsmål om strøm på denne siden

Forbrukerrådet vil lansere en ny strømprisportal i juni 2015. Innspill til hvordan kraftprisoversikten kan bli bedre, kan derfor gjerne sendes til Forbrukerrådet.

Forbrukerombudet
Forbrukerombudet håndhever markedsføringsloven og kan svare på spørsmål om kraftselskapenes markedsføringsmetoder samt standardavtale for levering av kraft.

NVE
Spørsmål om nettleie, måleravlesning og hva som skjer når et kraftselskap trekker seg ut av markedet, bør rettes til NVE. NVEs forbrukersider har spørsmål og svar om strøm og energi.

Konkurransetilsynet
Konkurransetilsynet har ansvaret for at konkurransen i kraftmarkedet fungerer best mulig. Det gjør vi for å sørge for å få en best mulig utnyttelse av samfunnets ressurser. Tilsynet har laget kraftprisoversikten for å gjøre forbrukerne bevisste på at det kan lønne seg å skifte leverandør. Hvis du mener det er en feil i innmelding til kraftprisoversikten, kan du sende en e-post til kraftpris@kt.no.

 

« Til spørsmål og svar hovedside 

Sist endret: 28.06.2010

Ansvarlig for denne siden: Direktør markedsavdeling II