Informasjon om leverandører

Ustekveikja Energi AS
Standard variabel pris

AvtalePris inkl. mva uke 29, 2015Opplysninger om avtale. Gebyrer er oppgitt inkludert mva.Dekker kommuner
Voss-Geilo 2015 14,25 øre/kWh
Fastbeløp 350 kr/år
Etterskuddsvis
Det forutsettes efaktura eller e-postfaktura.
Tidligere kalt 'Skarverittet 2015'. Fakturagebyr kr 38,- inntil efaktura/e-postfaktura er etablert. Salgsperiode fram til september 2015.

(402 kommuner)
Voss-Geilo 2015 12,13 øre/kWh
Fastbeløp 350 kr/år
Etterskuddsvis
Det forutsettes efaktura eller e-postfaktura.
Tidligere kalt 'Skarverittet 2015'. Fakturagebyr kr 38,- inntil efaktura/e-postfaktura er etablert. Salgsperiode fram til september 2015.

(26 kommuner)

Markedskraft/spotpris

AvtalePåslag inkl.mva uke 29, 2015Opplysninger om avtale. Gebyrer er oppgitt inkludert mva.Dekker kommuner
Tour of Norway 2015 0,79 øre/kWh
Fastbeløp 0 kr/år
Etterskuddsvis
Det forutsettes efaktura eller e-postfaktura.
Månedlig fakturering. Fakturagebyr a kr 38,- inntil efaktura/e-post faktura er etablert. Gjelder ikke næring.

(402 kommuner)

Fastpris

AvtalePris inkl. mva uke 27, 2015FastpristypeOpplysninger om avtale. Gebyrer er oppgitt inkludert mva.Dekker kommuner
Fastpris 1 år 30,35 øre/kWh
Fastbeløp 199 kr/år
1 årEtterskuddsvis
Det forutsettes efaktura eller e-postfaktura.
Gebyr for papirfaktura a kr. 25,-.

(26 kommuner)
Fastpris 1 år 32,15 øre/kWh
Fastbeløp 199 kr/år
1 årEtterskuddsvis
Det forutsettes efaktura eller e-postfaktura.
Gebyr for papirfaktura a kr. 25,-.

(402 kommuner)
Fastpris 3 år 32,79 øre/kWh
Fastbeløp 199 kr/år
3 årEtterskuddsvis
Det forutsettes efaktura eller e-postfaktura.
Gebyr for papirfaktura a kr. 25,-.

(26 kommuner)
Fastpris 3 år 35,01 øre/kWh
Fastbeløp 199 kr/år
3 årEtterskuddsvis
Det forutsettes efaktura eller e-postfaktura.
Gebyr for papirfaktura a kr. 25,-.

(402 kommuner)

 

Når du skal skifte strømleverandør er det en del ting du bør sjekke.

 

Begrensninger i basen – ansvar
Kraftprisbasen er basert på de data som registreres av leverandørene. Konkurransetilsynet foretar ingen manuell kontroll av de innmeldte data før disse publiseres på internett. Tilsynet fraskriver seg ansvar for feil i informasjon som er lagt inn av leverandørene. Melding om prisendring til kraftprisbasen erstatter ikke den selvstendige varslingsplikten leverandør har overfor kundene i henhold til gjeldende leveringsavtale mellom partene.

Prisbasen oppdateres på internett hvert 10. minutt. Endringer i de publiserte opplysninger om leverandør, blir oppdatert umiddelbart.

Konkurransetilsynet loggfører alle prismeldinger og foretar stikkprøver i ettertid for å kontrollere om meldeplikten overholdes.