Informasjon om leverandører

Ustekveikja Energi AS
Standard variabel pris

AvtalePris inkl. mva uke 1, 2015Opplysninger om avtale. Gebyrer er oppgitt inkludert mva.Dekker kommuner
Skarverennet 2015 18,75 øre/kWh
Fastbeløp 350 kr/år
Etterskuddsvis
Det forutsettes efaktura eller e-postfaktura.
Fakturagebyr a kr 38,- inntil efaktura/e-postfaktura er etablert. Etterskuddsvis betaling ved 4 eller flere avlesninger.

(402 kommuner)
Skarverennet 2015 16,81 øre/kWh
Fastbeløp 350 kr/år
Etterskuddsvis
Det forutsettes efaktura eller e-postfaktura.
Fakturagebyr a kr 38,- inntil efaktura/e-postfaktura er etablert. Etterskuddsvis betaling ved 4 eller flere avlesninger.

(26 kommuner)
Variabel lavpris 41,15 øre/kWh
Fastbeløp 350 kr/år
Etterskuddsvis
Det forutsettes efaktura eller e-postfaktura.
Fakturagebyr a kr 38,- inntil efaktura/e-post faktura er etablert. Etterskuddsvis betaling ved 4 eller flere avlesninger i året.

(402 kommuner)
Variabel Lavpris 39,21 øre/kWh
Fastbeløp 350 kr/år
Etterskuddsvis
Det forutsettes efaktura eller e-postfaktura.
Fakturagebyr a kr 38,- inntil efaktura/e-post faktura er etablert. Etterskuddsvis betaling ved 4 eller flere avlesninger i året.

(26 kommuner)

Markedskraft/spotpris

AvtalePåslag inkl.mva uke 1, 2015Opplysninger om avtale. Gebyrer er oppgitt inkludert mva.Dekker kommuner
Markedskraft 0,9 øre/kWh
Fastbeløp 150 kr/år
Etterskuddsvis
Det forutsettes efaktura eller e-postfaktura.
Etterskuddsvis betaling v/ 4 eller flere avlesninger i året. Gebyr for papirfaktura a kr. 25,-.

(26 kommuner)
Markedskraft 3,06 øre/kWh
Fastbeløp 150 kr/år
Etterskuddsvis
Det forutsettes efaktura eller e-postfaktura.
Etterskuddsvis betaling v/ 4 eller flere avlesninger i året. Gebyr for papirfaktura a kr. 25,-. Avtalen gjelder kun innbyggere og næringsliv i Hol Kommune. Elsertifikat er inkludert i påslaget.

(1 kommuner)
Markedskraft 3,06 øre/kWh
Fastbeløp 150 kr/år
Etterskuddsvis
Det forutsettes efaktura eller e-postfaktura.
Etterskuddsvis betaling v/ 4 eller flere avlesninger i året. Gebyr for papirfaktura a kr. 25,-. Elsertifikat er inkludert i påslaget.

(402 kommuner)
Spot-On VM Geilo 0,79 øre/kWh
Fastbeløp 0 kr/år
Etterskuddsvis
Det forutsettes efaktura eller e-postfaktura.
Månedlig fakturering. Fakturagebyr a kr 38,- inntil efaktura/e-post faktura er etablert. Gjelder ikke næring.

(402 kommuner)

Fastpris

AvtalePris inkl. mva uke 51, 2014FastpristypeOpplysninger om avtale. Gebyrer er oppgitt inkludert mva.Dekker kommuner
Fastpris 1 år 40,18 øre/kWh
Fastbeløp 150 kr/år
1 årEtterskuddsvis
Det forutsettes efaktura eller e-postfaktura.
Etterskuddsvis betaling v/ 4 eller flere avlesninger i året. Gebyr for papirfaktura a kr. 25,-.

(26 kommuner)
Fastpris 1 år 41,96 øre/kWh
Fastbeløp 150 kr/år
1 årEtterskuddsvis
Det forutsettes efaktura eller e-postfaktura.
Etterskuddsvis betaling v/ 4 eller flere avlesninger i året. Gebyr for papirfaktura a kr. 25,-.

(402 kommuner)
Fastpris 3 år 40,91 øre/kWh
Fastbeløp 150 kr/år
3 årEtterskuddsvis
Det forutsettes efaktura eller e-postfaktura.
Etterskuddsvis betaling v/ 4 eller flere avlesninger i året. Gebyr for papirfaktura a kr. 25,-.

(26 kommuner)
Fastpris 3 år 43,29 øre/kWh
Fastbeløp 150 kr/år
3 årEtterskuddsvis
Det forutsettes efaktura eller e-postfaktura.
Etterskuddsvis betaling v/ 4 eller flere avlesninger i året. Gebyr for papirfaktura a kr. 25,-.

(402 kommuner)

 

Når du skal skifte strømleverandør er det en del ting du bør sjekke.

 

Begrensninger i basen – ansvar
Kraftprisbasen er basert på de data som registreres av leverandørene. Konkurransetilsynet foretar ingen manuell kontroll av de innmeldte data før disse publiseres på internett. Tilsynet fraskriver seg ansvar for feil i informasjon som er lagt inn av leverandørene. Melding om prisendring til kraftprisbasen erstatter ikke den selvstendige varslingsplikten leverandør har overfor kundene i henhold til gjeldende leveringsavtale mellom partene.

Prisbasen oppdateres på internett hvert 10. minutt. Endringer i de publiserte opplysninger om leverandør, blir oppdatert umiddelbart.

Konkurransetilsynet loggfører alle prismeldinger og foretar stikkprøver i ettertid for å kontrollere om meldeplikten overholdes.