Informasjon om leverandører

Telinet Energi AS

    • Webside: www.telinet.no
    • Bestillingsskjema:
    • Adresse: Strandveien 50
    • Poststed: 1366 LysakerStandard variabel pris

AvtalePris inkl. mva uke 29, 2015Opplysninger om avtale. Gebyrer er oppgitt inkludert mva.Dekker kommuner
Standard variabel pris 31 øre/kWh
Fastbeløp 390 kr/år
Forskuddsvis før perioden
Ingen fakturabetingelser
Årsgebyret faktureres på første faktura. Estimert forbruk faktureres forskuddsvis.

(401 kommuner)
Telinet Online 28 øre/kWh
Fastbeløp 390 kr/år
Forskuddsvis før perioden, Forskuddsvis i perioden
Det forutsettes efaktura og avtalegiro.
Årsgebyret faktureres på første faktura. Estimert forbruk faktureres forskuddsvis med forfall midt i perioden. Dersom det ikke er inngått avtale om efaktura og avtalegiro innen en måned fra mottak av første faktura blir kundeforholdet overført til Standard Variabel Pris. Bestilling og kundeservice pr internett/epost.

(428 kommuner)

Markedskraft/spotpris

AvtalePåslag inkl.mva uke 29, 2015Opplysninger om avtale. Gebyrer er oppgitt inkludert mva.Dekker kommuner
Telinet Spotpris 3 øre/kWh
Fastbeløp 588 kr/år
Forskuddsvis før perioden
Ingen fakturabetingelser
Fastbeløpet faktureres månedlig. Estimert forbruk faktureres forskuddsvis.

(428 kommuner)
Telinet Spotpris Online 0 øre/kWh
Fastbeløp 0 kr/år
Forskuddsvis i perioden
Det forutsettes efaktura og avtalegiro.
Det faktureres forskuddsvis basert på estimert forbruk med forfall midt i perioden. Dersom det ikke er inngått avtale om efaktura og avtalegiro innen en måned fra mottak av første faktura blir kundeforholdet overført til Telinet Spotpris

(428 kommuner)

Fastpris

AvtalePris inkl. mva uke 27, 2015FastpristypeOpplysninger om avtale. Gebyrer er oppgitt inkludert mva.Dekker kommuner
Fastpris 1 år 33 øre/kWh
Fastbeløp 348 kr/år
1 årForskuddsvis i perioden
Ingen fakturabetingelser
Fastbeløpet faktureres månedlig. Estimert forbruk faktureres forskuddsvis med forfall midt i perioden.

(428 kommuner)

 

Når du skal skifte strømleverandør er det en del ting du bør sjekke.

 

Begrensninger i basen – ansvar
Kraftprisbasen er basert på de data som registreres av leverandørene. Konkurransetilsynet foretar ingen manuell kontroll av de innmeldte data før disse publiseres på internett. Tilsynet fraskriver seg ansvar for feil i informasjon som er lagt inn av leverandørene. Melding om prisendring til kraftprisbasen erstatter ikke den selvstendige varslingsplikten leverandør har overfor kundene i henhold til gjeldende leveringsavtale mellom partene.

Prisbasen oppdateres på internett hvert 10. minutt. Endringer i de publiserte opplysninger om leverandør, blir oppdatert umiddelbart.

Konkurransetilsynet loggfører alle prismeldinger og foretar stikkprøver i ettertid for å kontrollere om meldeplikten overholdes.