Informasjon om leverandører

Svorka Energi AS
Standard variabel pris

AvtalePris inkl. mva uke 30, 2015Opplysninger om avtale. Gebyrer er oppgitt inkludert mva.Dekker kommuner
Svorka garantipris nord 17,9 øre/kWh
Fastbeløp 300 kr/år
Etterskuddsvis
Ingen fakturabetingelser
Faktureres etterskuddsvis basert på faktisk forbruk. Gjelder for husholdningskunder. Prisvarsles via våre hjemmesider www.svorka.no

(169 kommuner)
Svorka garantipris sør 17,9 øre/kWh
Fastbeløp 300 kr/år
Etterskuddsvis
Ingen fakturabetingelser
Faktureres etterskuddsvis basert på faktisk forbruk. Gjelder for husholdningskunder. Prisvarsles via våre hjemmesider www.svorka.no

(198 kommuner)

Markedskraft/spotpris

AvtalePåslag inkl.mva uke 30, 2015Opplysninger om avtale. Gebyrer er oppgitt inkludert mva.Dekker kommuner
Svorka spot 2,25 øre/kWh
Fastbeløp 340 kr/år
Etterskuddsvis
Det forutsettes efaktura.
Faktureres etterskuddsvis basert på faktisk forbruk. Gjelder for husholdningskunder. Krav om eFaktura. Kunder med Svorka spot uten eFaktura belastes med et gebyr på kr 29 pr faktura.

(401 kommuner)
Svorka spot Nord-Troms og Finnmark 0 øre/kWh
Fastbeløp 272 kr/år
Etterskuddsvis
Det forutsettes efaktura.
Faktureres etterskuddsvis basert på faktisk forbruk. Gjelder for husholdningskunder. Krav om eFaktura. Kunder med Svorka spot uten eFaktura belastes med et gebyr på kr 29 pr faktura.

(26 kommuner)

Fastpris

AvtalePris inkl. mva uke 28, 2015FastpristypeOpplysninger om avtale. Gebyrer er oppgitt inkludert mva.Dekker kommuner
Fastpris 1 år 32,5 øre/kWh
Fastbeløp 300 kr/år
1 årEtterskuddsvis
Ingen fakturabetingelser
Faktureres etterskuddsvis basert på faktisk forbruk. Gjelder for husholdningskunder.

(427 kommuner)

 

Når du skal skifte strømleverandør er det en del ting du bør sjekke.

 

Begrensninger i basen – ansvar
Kraftprisbasen er basert på de data som registreres av leverandørene. Konkurransetilsynet foretar ingen manuell kontroll av de innmeldte data før disse publiseres på internett. Tilsynet fraskriver seg ansvar for feil i informasjon som er lagt inn av leverandørene. Melding om prisendring til kraftprisbasen erstatter ikke den selvstendige varslingsplikten leverandør har overfor kundene i henhold til gjeldende leveringsavtale mellom partene.

Prisbasen oppdateres på internett hvert 10. minutt. Endringer i de publiserte opplysninger om leverandør, blir oppdatert umiddelbart.

Konkurransetilsynet loggfører alle prismeldinger og foretar stikkprøver i ettertid for å kontrollere om meldeplikten overholdes.