Informasjon om leverandører

Røros Elektrisitetsverk AS

  • Organisasjonsnummer: 915591302
  • Kundetelefon: 72414800
  • Telefax: 72414801
  • Epost: kundeservice@rev.no
  • Webside: www.rev.no
  • Bestillingsskjema:
  • Adresse: Postboks 305
  • Poststed: 7361 RørosStandard variabel pris

AvtalePris inkl. mva uke 29, 2015Opplysninger om avtale. Gebyrer er oppgitt inkludert mva.Dekker kommuner
Standard variabel pris 29 øre/kWh
Fastbeløp 0 kr/år
Etterskuddsvis
Ingen fakturabetingelser

(58 kommuner)

Markedskraft/spotpris

AvtalePåslag inkl.mva uke 29, 2015Opplysninger om avtale. Gebyrer er oppgitt inkludert mva.Dekker kommuner
Spotpris 5 øre/kWh
Fastbeløp 0 kr/år
Etterskuddsvis
Ingen fakturabetingelser

(58 kommuner)

Fastpris

AvtalePris inkl. mva uke 27, 2015FastpristypeOpplysninger om avtale. Gebyrer er oppgitt inkludert mva.Dekker kommuner
Fastpris 38 øre/kWh
Fastbeløp 0 kr/år
1 årEtterskuddsvis
Ingen fakturabetingelser

(58 kommuner)

 

Når du skal skifte strømleverandør er det en del ting du bør sjekke.

 

Begrensninger i basen – ansvar
Kraftprisbasen er basert på de data som registreres av leverandørene. Konkurransetilsynet foretar ingen manuell kontroll av de innmeldte data før disse publiseres på internett. Tilsynet fraskriver seg ansvar for feil i informasjon som er lagt inn av leverandørene. Melding om prisendring til kraftprisbasen erstatter ikke den selvstendige varslingsplikten leverandør har overfor kundene i henhold til gjeldende leveringsavtale mellom partene.

Prisbasen oppdateres på internett hvert 10. minutt. Endringer i de publiserte opplysninger om leverandør, blir oppdatert umiddelbart.

Konkurransetilsynet loggfører alle prismeldinger og foretar stikkprøver i ettertid for å kontrollere om meldeplikten overholdes.