Informasjon om leverandører

Kvikne-Rennebu Kraftlag AL

  • Organisasjonsnummer: 955664361
  • Kundetelefon: 72428020
  • Telefax: 72428005
  • Epost: firmapost@krk.no
  • Webside: www.krk.no
  • Bestillingsskjema:
  • Adresse: Rennebu
  • Poststed: 7391 RennebuStandard variabel pris

(Leverer ikke meldepliktige avtaler)

Markedskraft/spotpris

(Leverer ikke meldepliktige avtaler)

Fastpris

AvtalePris inkl. mva uke 27, 2015FastpristypeOpplysninger om avtale. Gebyrer er oppgitt inkludert mva.Dekker kommuner
Fastpris 1 år 38,7 øre/kWh
Fastbeløp 240 kr/år
1 årEtterskuddsvis
Ingen fakturabetingelser

(2 kommuner)

 

Når du skal skifte strømleverandør er det en del ting du bør sjekke.

 

Begrensninger i basen – ansvar
Kraftprisbasen er basert på de data som registreres av leverandørene. Konkurransetilsynet foretar ingen manuell kontroll av de innmeldte data før disse publiseres på internett. Tilsynet fraskriver seg ansvar for feil i informasjon som er lagt inn av leverandørene. Melding om prisendring til kraftprisbasen erstatter ikke den selvstendige varslingsplikten leverandør har overfor kundene i henhold til gjeldende leveringsavtale mellom partene.

Prisbasen oppdateres på internett hvert 10. minutt. Endringer i de publiserte opplysninger om leverandør, blir oppdatert umiddelbart.

Konkurransetilsynet loggfører alle prismeldinger og foretar stikkprøver i ettertid for å kontrollere om meldeplikten overholdes.