Informasjon om leverandører

Eidsiva Marked AS
Standard variabel pris

AvtalePris inkl. mva uke 29, 2015Opplysninger om avtale. Gebyrer er oppgitt inkludert mva.Dekker kommuner
eStandard 19,9 øre/kWh
Fastbeløp 0 kr/år
Etterskuddsvis
Det forutsettes e-postfaktura/efaktura og avtalegiro.
Gjelder husholdningskunder i prisområde N01. Dersom betingelsene om epostfaktura/efaktura og avtalegiro ikke er oppfylt, påløper et gebyr på kr 45 per faktura. All kommunikasjon skal foregå elektronisk.

(103 kommuner)
Standard variabel pris 25,39 øre/kWh
Fastbeløp 492 kr/år
Forskuddsvis i perioden, Etterskuddsvis
Det forutsettes e-postfaktura/efaktura eller avtalegiro.
Dersom betingelsene om epostfaktura/efaktura eller avtalegiro ikke er oppfylt, påløper et gebyr på kr 29 per faktura. Hush. kunder med forbruk > 8000 kWh avregnes etterskuddsvis. Hush. kunder med forbruk < 8000 kWh avregnes akonto.

(22 kommuner)

Markedskraft/spotpris

AvtalePåslag inkl.mva uke 29, 2015Opplysninger om avtale. Gebyrer er oppgitt inkludert mva.Dekker kommuner
Eidsiva eSpot 1,7 øre/kWh
Fastbeløp 270 kr/år
Etterskuddsvis
Det forutsettes e-postfaktura/efaktura og avtalegiro.
Ny avtale som tilbys fra og med 1.juli 2014. Gjelder husholdningskunder i prisområde N01. Dersom betingelsene om epostfaktura/efaktura og avtalegiro ikke er oppfylt, påløper et gebyr på kr 45 per faktura. All kommunikasjon skal foregå elektronisk.

(103 kommuner)

Fastpris

AvtalePris inkl. mva uke 27, 2015FastpristypeOpplysninger om avtale. Gebyrer er oppgitt inkludert mva.Dekker kommuner
Fastpris 34,63 øre/kWh
Fastbeløp 492 kr/år
3 årForskuddsvis i perioden, Etterskuddsvis
Det forutsettes e-postfaktura/efaktura eller avtalegiro.
Dersom betingelsene om epostfaktura/efaktura eller avtalegiro ikke er oppfylt, påløper et gebyr på kr 29 per faktura. Hush. kunder med forbruk > 8000 kWh avregnes etterskuddsvis. Hush. kunder med forbruk < 8000 kWh avregnes akonto.

(22 kommuner)
Fastpris 29,59 øre/kWh
Fastbeløp 492 kr/år
1 årForskuddsvis i perioden, Etterskuddsvis
Det forutsettes e-postfaktura/efaktura eller avtalegiro.
Dersom betingelsene om epostfaktura/efaktura eller avtalegiro ikke er oppfylt, påløper et gebyr på kr 29 per faktura. Hush. kunder med forbruk > 8000 kWh avregnes etterskuddsvis. Hush. kunder med forbruk < 8000 kWh avregnes akonto.

(22 kommuner)

 

Når du skal skifte strømleverandør er det en del ting du bør sjekke.

 

Begrensninger i basen – ansvar
Kraftprisbasen er basert på de data som registreres av leverandørene. Konkurransetilsynet foretar ingen manuell kontroll av de innmeldte data før disse publiseres på internett. Tilsynet fraskriver seg ansvar for feil i informasjon som er lagt inn av leverandørene. Melding om prisendring til kraftprisbasen erstatter ikke den selvstendige varslingsplikten leverandør har overfor kundene i henhold til gjeldende leveringsavtale mellom partene.

Prisbasen oppdateres på internett hvert 10. minutt. Endringer i de publiserte opplysninger om leverandør, blir oppdatert umiddelbart.

Konkurransetilsynet loggfører alle prismeldinger og foretar stikkprøver i ettertid for å kontrollere om meldeplikten overholdes.