Meldepliktsforskriften

Konkurransetilsynet offentliggjør inntil videre kraftpriser som er innmeldt i henhold til meldepliktsforskriften fra 1997. Meldepliktsforskriften vil bli opphevet i nærmeste fremtid.

Kraftpriser

Forbrukerrådet lanserte en ny strømpriskalkulator 19. juni 2015

Forbrukerrådets strømpriskalkulator

Gå til strømpris.no fra Forbrukerrådet for å sjekke strømpriser.

Sist endret: 22.06.2015

Ansvarlig for denne siden: Direktør markedsavdeling II