05_03_FRIE_YRKER_240
Faksimile av forsiden

Opplysninger

Frie yrker - friere konkurranse?

Konkurransetilsynet er bekymret for svak konkurranse og høyt prisnivå hos utøvere av frie yrker, som eiendomsmeglere, advokater og tannleger. I en rapport om konkurransen i ni frie yrker fastslår tilsynet at flere interne retningslinjer i bransjefore
Sist endret: 04.11.2008

Ansvarlig for denne siden: Direktør markedsavdeling