06_01_BOKPRISER_240

Opplysninger

Effekter av friere bokpriser

Rapporten viser at det er solgt betydelig mer skjønnlitteratur og at prisene på skjønnlitteratur har falt etter at den nye bokbransjeavtalen trådte i kraft 1. mai 2005. Antall solgte titler har også økt.
Sist endret: 04.11.2008

Ansvarlig for denne siden: Direktør markedsavdeling