Bestill rapporter

Denne listen viser kun publikasjoner som finnes på papir. De fleste publikasjonene er i tillegg tilgjengelige som elektroniske dokumenter i pdf-format.

Klikk på tittelen til en publikasjon for å lese mer om den. Ønsker du å få publikasjoner tilsendt i posten, skriver du inn antall eksemplarer for den eller de publikasjoner du vil bestille. Deretter klikker du på "Bestill dokumenter" nederst på siden. Du vil da få opp et nytt skjema der du fyller ut navn og adresse

Bestillingsliste
AntallTypeNr.TittelElektronisk versjon
Øvrige publikasjoner Din bil - ditt verkstedsvalg Hent elektronisk (3,2MB)
Øvrige publikasjoner Konkurransen i Norge Hent elektronisk (2,2MB)
Skriftserien 1/2009 Norsk konkurransepolitikk: Noen historiske perspektiver Hent elektronisk (1,6MB)
Skriftserien 1/2008 Salgsutvikling i bokbransjen 2004 til 2007 Hent elektronisk (3,3MB)
Skriftserien 1/2006 Effekter av friere bokpriser Hent elektronisk (419,9kB)
Skriftserien 2/2006 Skadeforsikring Hent elektronisk (518,4kB)
Skriftserien 3/2005 Frie yrker - friere konkurranse? Hent elektronisk (318,9kB)
Skriftserien 2/2005 Betaling for hylleplass Hent elektronisk (1,6MB)
Skriftserien 1/2005 På like vilkår? Hent elektronisk (1,8MB)
Skriftserien 3/2004 Jubileumsskrift 2004 Hent elektronisk (453,7kB)
Skriftserien 1/2004 Konkurransemessig vurdering av ordninger for produktgjenvinning Hent elektronisk (1,1MB)
Nordisk rapport Competition Policy and Green Growth – Interactions and challenges Hent elektronisk (1,2MB)
Nordisk rapport 1/2009 Competition Policy and Financial Crisis - Lessons Learned and the Way Forward Hent elektronisk (2,4MB)
Nordisk rapport 1/2007 Capacity for Competition Hent elektronisk (2,1MB)
Nordisk rapport 1/2006 Competition in Nordic Retail Banking Hent elektronisk (1,7MB)
Nordisk rapport 1/2005 Nordic Food Markets Hent elektronisk (1,3MB)
Nordisk rapport 1/2003 A Powerful Competition Policy Hent elektronisk (2,0MB)
Nordisk rapport 1/1999 Nordisk samarbeid på konkurranseområdet Hent elektronisk (6,0MB)
Nordisk rapport 1/1998 Konkurranseutsetting av kommunal virksomhet Hent elektronisk (824,8kB)
Årsberetning Årsmelding 2014-2015 Hent elektronisk (2,4MB)
Konkurransetilsynet 2013–2014 Hent elektronisk (480,5kB)
Årsberetning Konkurransetilsynet 2012–2013 Hent elektronisk (1,2MB)
Årsberetning Årsmelding 2008 Hent elektronisk (6,4MB)
Årsberetning Årsmelding 2007 Hent elektronisk (2,0MB)
Sist endret: 07.10.2008

Ansvarlig for denne siden: Kommunikasjonsdirektør