Opplysninger

Nordisk samarbeid på konkurranseområdet

Rapport fra en arbeidsgruppe med representanter fra de nordiske konkurransetilsyn. Rapporten viser til at samarbeid er nødvendig for å effektivt kunne gripe inn mot konkurransebegrensninger som berører et eller flere av de nordiske landene.
Sist endret: 04.11.2008

Ansvarlig for denne siden: Direktør eksterne relasjoner