Konkurranseutsetting av kommunal virksomhet

Konkurranseutsetting har medvirket til en effektivisering av den kommunale sektoren gjennom reduserte kostnader, uten at dette har ført til redusert kvalitet.
Sist endret: 04.11.2008

Ansvarlig for denne siden: Direktør eksterne relasjoner