nordisk_kriserapport_240
Den nordiske rapporten Competition Policy and Financial Crises kan lastes ned som pdf eller bestilles gratis.

Competition Policy and Financial Crisis - Lessons Learned and the Way Forward

Rapporten understreker viktigheten av at konkurransepolitikken ligger fast og at konkurransereglene håndheves strengt også i krisetider.

Konkurransemyndighetene i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Grønland og Island har analysert hvordan den nåværende og tidligere økonomiske kriser har påvirket konkurransepolitikken, og hvilke erfaringer man kan trekke av det. Resultatet er et sett med råd og anbefalinger om hvordan krisen bør håndteres for at økonomien skal komme styrket ut av den.

Sist endret: 10.09.2009

Ansvarlig for denne siden: Direktør eksterne relasjoner