Hvilke spørsmål om drosjenæringen besvarer Konkurransetilsynet?

Konkurransetilsynet svarer på spørsmål som er knyttet til forskrift om takstberegning og maksimalpriser for løyvepliktig drosjetransport med motorvogn.

I tillegg til dette svarer Konkurransetilsynet på spørsmål om konkurranseloven.

<< Tilbake til spørsmål og svar

Sist endret: 23.08.2011

Ansvarlig for denne siden: Direktør markedsavdeling I