Lover og forskrifter

Forklaring til oversikten

I den første listen vises saker der det er levert en alminnelig melding om foretakssammenslutning, og hvor partene (så langt) ikke er pålagt å levere fullstendig melding.

I den neste listen vises saker der fullstendig melding er pålagt og/eller levert. Dersom det ikke står en dato i kolonnen "Fullstendig melding mottatt", er fullstendig melding pålagt, men ikke levert.

NB: Det kan gå noe tid fra partene har fått pålegg om fullstendig melding til dette er registrert i denne listen. (I de fleste tilfeller vil listen bli oppdatert innen neste arbeidsdag).

Meldinger mottatt i 2013 under behandling

Oversikt over fusjoner og oppkjøp meldt til Konkurransetilsynet i 2013 som er under behandling.

Meldte foretakssammenslutninger under behandling (alminnelig melding)

Meldte foretakssammenslutninger under behandling (fullstendig melding)

Meldinger mottatt i 2013 under behandling fullstendig melding
TittelFullstendig melding mottatt:
Norsk Gjenvinning AS - Avfall Sør Bedrift AS28.01.2014
Sist endret: 07.11.2008

Ansvarlig for denne siden: Direktør markedsavdeling I