Veidekke Industri AS - Kito Asfalt AS

Alminnelig melding
Alminnelig melding mottatt:
08.06.2012
Frist for eventuelt pålegg om fullstendig melding:
29.06.2012

Foretakene og foretakssammenslutningen:

Veidekke Industri AS (org. nr. 913536770) kjøper 80 % av aksjene i Kito Asfalt AS (org. nr. 992298243).


Berørte markeder:

Asfaltvirksomhet

Sist endret: 08.06.2012