Rejlers AS - TeliaSonera Norge AS

Alminnelig melding
Alminnelig melding mottatt:
28.03.2012
Frist for eventuelt pålegg om fullstendig melding:
23.04.2012

Foretakene og foretakssammenslutningen:

Rejlers AS (org. nr. 993205664) erverver eiendeler fra TeliaSonera Norge AS (org. 951589888).


Berørte markeder:

Mobil- og fasttelefoni

Sist endret: 29.03.2012