Micros Fidelio Norway AS - Torex Retail AS

Alminnelig melding
Alminnelig melding mottatt:
02.05.2012
Frist for eventuelt pålegg om fullstendig melding:
24.05.2012

Foretakene og foretakssammenslutningen:

Micros Fidelio Norway AS (org. nr. 946287733) erverver 100 % av aksjene i Torex Retail AS (org. nr. 910241427).

Berørte markeder:

Tekniske betalingsløsninger

Sist endret: 02.05.2012