FM gruppen AS - Stensland & Tyssøy AS

Alminnelig melding
Alminnelig melding mottatt:
04.01.2012
Frist for eventuelt pålegg om fullstendig melding:
25.01.2012

Foretakene og foretakssammenslutningen:

FM gruppen AS (org. nr. 986724109) kjøper aksjer i Stensland & Tyssøy AS (org. nr. 970926666).

 


Berørte markeder:

Grave- og sprengningsarbeid

Sist endret: 05.01.2012

Ansvarlig for denne siden: Direktør markedsavdeling