Chall One AB - Anticimex Holding AB

Alminnelig melding
Alminnelig melding mottatt:
18.04.2012
Frist for eventuelt pålegg om fullstendig melding:
10.05.2012

Foretakene og foretakssammenslutningen:
Chall One AB (reg no 556855-7234, Sverige) erverver Anticimex Holding AB (reg no 556696-2568, Sverige).

Berørte markeder:
Skadedyrkontroll. Brannvern. Andre innemiljø- / bygningsrelaterte tjenester. 

Sist endret: 19.04.2012