Bring Cargo Østfold AS - Fredrikstad Transport & Spedisjon AS

Alminnelig melding
Alminnelig melding mottatt:
23.04.2012
Frist for eventuelt pålegg om fullstendig melding:
15.05.2012

Foretakene og foretakssammenslutningen:

Bring Cargo Østfold AS (org. nr. 977207835) erverver 100 % av aksjene i Fredrikstad Transport & Spedisjon AS (org. nr. 998072972).


Berørte markeder:

Logistikkløsninger

Sist endret: 23.04.2012