Jostein Skaar 070417-B_240
– Konkurransetilsynet er bekymret for at oppkjøpet vil svekke konkurransen, sier avdelingsdirektør Jostein Skaar. (Foto: Marit Hommedal)

Varsler inngrep mot Telenors oppkjøp av LOS Bynett og Bynett Privat

Konkurransetilsynet har varslet Telenor Norge AS, LOS Bynett AS og Bynett Privat AS om at det kan bli aktuelt å gripe inn mot oppkjøpet.

Årsaken er at oppkjøpet vil redusere konkurransen om å levere internett-aksess og overføringskapasitet i de aktuelle områdene.

– Gjennom oppkjøpet fjerner Telenor en konkurrerende infrastruktur. Konkurransetilsynet er bekymret for at dette vil svekke konkurransen lokalt i Agder-fylkene og i Vestfold, sier avdelingsdirektør Jostein Skaar i Konkurransetilsynet.

Konkurransetilsynet understreker at dagens varsel om mulig inngrep ikke er et endelig vedtak. Etter konkurranseloven har selskapene nå 15 virkedager på å kommentere tilsynets foreløpige vurderinger. Tilsynet har deretter 15 virkedager til å treffe endelig vedtak i saken.

 

Sist endret: 09.01.2012

Ansvarlig for denne siden: Kommunikasjonsdirektør