gullaksen ingrid
– Konkurransetilsynet er bekymret for at oppkjøpet vil kunne svekke konkurransen i reservedelsmarkedet, sier avdelingsdirektør Ingrid Kjeldstad Gullaksen.

Opplysninger

Kontaktpersoner:
  • Seniorrådgiver
    Telefon: 55 59 76 23
    E-post: svla@kt.no


Varsler inngrep mot Mekonomens oppkjøp av Meca

Konkurransetilsynet har varslet Mekonomen AB (publ) og Meca Scandinavia AB/ Fordonsinvest Norden AB om at det kan bli aktuelt å gripe inn mot oppkjøpet.

Bakgrunnen for varselet er at oppkjøpet vil kunne føre til at konkurransen mellom grossister på reservedelsmarkedet i motorvognsektoren blir vesentlig begrenset. Konkurranse mellom grossistleverandører av reservedeler er blant annet viktig for å legge til rette for en fungerende konkurranse mellom uavhengige verksteder og merkeverksteder.

– Gjennom oppkjøpet fjerner Mekonomen en konkurrerende aktør på det uavhengige reservedelsmarkedet. Tilsynet er bekymret for at oppkjøpet vil kunne svekke konkurransen i reservedelsmarkedet, med den følge at verkstedtjenester vil kunne bli dyrere for forbrukerne, sier avdelingsdirektør Ingrid Kjeldstad Gullaksen.

Konkurransetilsynet understreker at dagens varsel om mulig inngrep ikke er et endelig vedtak. Etter konkurranseloven har selskapene nå 15 virkedager på å kommentere tilsynets foreløpige vurderinger. Tilsynet har deretter 15 virkedager til å treffe endelig vedtak i saken.

 

Sist endret: 28.03.2012