Kraftprisoversikten_skjermb
Konkurransetilsynets kraftprisoversikt gjør det enklere å sammenligne både priser og betingelser for ulike strømprodukter.

Opplysninger

Kontaktpersoner:
 • Informasjonsrådgiver
  Telefon: 55 59 76 32
  Mobiltelefon: 91 71 31 95
  E-post: rotu@kt.no


Strømprisen: Små forskjeller mellom de markedsbaserte kraftavtalene

En prissammenligning Konkurransetilsynet har gjort i syv byer for 2009 og så langt i 2010 viser at det er relativt små forskjeller mellom markedpris/spotpris og standard variabel pris. Standard variabel pris har vært gunstig for kunder i Trondheim, Bodø og Tromsø, mens kunder i Bergen, Stavanger og Kristiansand har spart penger på markedskraft/spotpris. I Oslo er prisforskjellen ubetydelig.

Konkurransen i kraftmarkedet er avhengig av prisbevisste forbrukere som bytter kraftleverandør dersom de kan få et bedre tilbud. For å hjelpe strømkunder å velge avtale, har Konkurransetilsynet sammenlignet en billig avtale om markedskraft/spotpris med billigste leverandør av standard variabel kontrakt for syv byer i perioden 2009 til og med juni 2010.

– Denne undersøkelsen viser at det ikke er så store prisforskjeller mellom såkalt spotpris (markedskraft) og standard variabel pris. Strømkunder kan spare penger dersom de sørger for å ha en av de billigste avtalene innenfor disse to produkttypene, sier informasjonsrådgiver Ronny Turøy. – Har du en dårlig avtale, så er det enkelt å bytte!

Sjekk strømprisen der du bor »

Små forskjeller i 2009
Billigste leverandør av standard variabel pris-produkt i hvert av områdene Oslo, Bergen, Stavanger og Kristiansand hadde i gjennomsnitt en pris som var ca. 150 kr. lavere enn markedkraft/spotpris-produktene i 2009. Denne forskjellen er imidlertid liten og det er ikke tatt hensyn til at forbruket er høyere på vinteren enn på sommeren.

For Trondheim ville en kunde med et forbruk på 20 000 kWh/år spare ca. 550 kroner på å velge det billigste standard variabel pris-produktet fremfor det billigste markedskraft-/spotprisproduktet. Tilsvarende tall for Bodø og Tromsø er ca. 400 kr. Forskjellene for Oslo, Bergen, Stavanger og Kristiansand er ubetydelige.

 

Større forskjeller i første halvår 2010
Med unntak av Oslo hvor forskjellen er ubetydelig også i 2010, så er det større forskjell for de øvrige byene. Standard variabel pris har vært gunstig for kunder i Trondheim, Bodø og Tromsø, mens kunder i Bergen, Stavanger og Kristiansand har spart penger på markedskraft/spotpris.

          Oversikt over beste avtale per by:

 • Tromsø: Ca. 700 kroner i favør av standard variabel pris.
 • Trondheim: Ca. 1050 kroner i favør av standard variabel pris.
 • Bodø: Ca. 700 kroner i favør av standard variabel pris.
 • Bergen: Ca. 800 kroner i favør av markedskraft/spotpris.
 • Stavanger: Ca. 900 kroner i favør av markedskraft/spotpris.
 • Kristiansand: Ca. 900 kroner i favør av markedskraft/spotpris.

Tallene er omregnet til et årsforbruk på 20 000 kWh og besparelsen er per år.

Kilder for tallene er gjennomsnittlig spotpris per uke fra NordPool og gjennomsnittlig standard variabel pris for leverandøren med lavest gjennomsnittspris for hver av kommunene i hhv. 2009 og 2010 på Konkurransetilsynets kraftprisoversikt. Se dokumentasjon for tallene (PDF)

Sist endret: 26.11.2010

Ansvarlig for denne siden: Kommunikasjonsdirektør