FLY_TAR_AV_OSL_240
Forbudet mot opptjening av bonuspoeng for flyreiser gjelder alle norske innenriksruter.

Opplysninger

Skal evaluere bonusforbudet

Konkurransetilsynet skal undersøke om forbudet mot bonusprogrammer i norsk luftfart bør strammes inn, videreføres som det er, eller oppheves.

Bakgrunnen for utredningen er utviklingen i markedet for innenriks luftfart og innføringen av ulike fordelsprogrammer. De senere årene har Norwegian tatt markedsandeler fra SAS, og selskapene er i dag tilnærmet like store på mange ruter. Samtidig har begge selskapene innført fordelsprogrammer som SAS Credits og Norwegian Reward.

Forskriften om forbud mot bonusprogrammer i norsk innenriks luftfart ble vedtatt av Fornyings- og administrasjonsdepartementet i 2007. Forbudet stammer opprinnelig fra 2002, da Konkurransetilsynet grep inn mot SAS’, Braathens’ og Widerøes bonusprogrammer. Dagens forskrift forbyr alle flyselskaper å tilby opptjening av bonuspoeng på innenriksruter.

Konkurransetilsynet vil undersøke hvorvidt et fortsatt forbud vil medvirke til økt konkurranse og dermed et bedre tilbud til flypassasjerer i Norge. Utredningen skal også se på om forbudet eventuelt bør utvides til å omfatte nye fordelsprogrammer som er innført.

– Det er tre mulige utfall av denne utredningen: En anbefaling om at bonusforbudet videreføres som i dag, at det strammes inn, eller at det oppheves, sier konkurransedirektør Knut Eggum Johansen. Uansett hva Konkurransetilsynet kommer frem til, er det Fornyings-, administrasjons- og kirke¬departementet som tar avgjørelsen om eventuelle endringer i bonusforskriften.

Professorene Frode Steen og Lars Sørgard ved Norges Handelshøyskole skal bistå Konkurransetilsynet i evalueringen.

 

Sist endret: 10.12.2010

Ansvarlig for denne siden: Kommunikasjonsdirektør