Opplysninger

Kontaktpersoner:
  • Seniorrådgiver
    Telefon: 55597647
    E-post: oyni@kt.no


Seminar om taxinæringen

I dag arrangerer BECCLE seminar om konkurranse i taximarkedet. Konkurransetilsynet er til stede med foredrag.

Rådgiver Øyvind Nilssen fra Konkurransetilsynet holder foredrag på BECCLE (Bergen Center for Competition Law and Economics) om «Tiltak for å styrke konkurransen i taximarkedet».

Taxinæringen er i dag ikke regulert på pris i de store byene i Norge. Næringen er imidlertid regulert av fylkeskommunen, som blant annet foretar behovsprøving av drosjeløyver.

– Det er viktig at fylkeskommunen foretar en løpende kvalitetssikring og kontroll av drosjenæringen, herunder sjåfør, bil og sentral, sier avdelingsdirektør Jostein Skaar i Konkurransetilsynet.

Konkurransetilsynet stiller imidlertid spørsmål ved behovet for å begrense antallet drosjer og sentraler i de områdene der prisene ikke er regulert og forholdene ellers ligger til rette for konkurranse mellom sentraler.

– En av de største utfordringene i drosjemarkedet er mangel på god prisinformasjon til kundene. Innføring av parallelltakst gir et godt grunnlag for bedre prissammenligning, men det bør iverksettes ytterligere tiltak for å øke prisgjennomsiktigheten. Konkurransetilsynet er også opptatt av at det skal være tilstrekkelig konkurranse i anbudssegmentet, sier rådgiver Øyvind Nilssen i Konkurransetilsynet.

Les BECCLEs fagprogram 

Les mer om det norske drosjemarkedet

Sist endret: 15.05.2012