Ny offentlig journal

Tilsynets offentlige journal fra og med januar 2012 er nå tilgjengelig i basen Offentlig elektronisk postjournal (OEP).

Opplysninger om journalførte inn- og utgående dokumenter publiseres ukentlig til OEP.
Alle innbyggere kan bestille kopi av dokumenter (innsynsbegjæringer) via OEP.

Du finner offentlig journal enten via konkurransetilsynet.no og under "Vedtak og uttalelser", eller direkte til denne lenken til OEP.

Sist endret: 10.05.2012