Takstameter
Maksimalprisane for drosjekøyring i område utan konkurranse blir auka frå 1. mars.

Opplysninger

Denne siden finnes ikke på bokmål. Til forside på bokmål

Nye drosjesatsar i regulerte område

Konkurransetilsynet har justert maksimalprisane for drosjekøyring i område med regulerte prisar.

Takstane i forskrift om maksimalprisar for køyring med drosjebil (maksimalprisforskrifta) blir auka med gjennomsnittleg ca. 4,2 prosent. Justeringa trer i kraft 1. mars 2011.

Reguleringa gjeld for enkeltturar i område som ikkje er unnatekne frå maksimalprisforskrifta. Drosjane står fritt til å ta lågare priser enn maksimalprisane.

Dei nye takstane vil gjelde fram til eit nytt takstsystem – såkalla parallelltakst – blir innført for alle drosjar i landet frå 1. september.

 

Sist endret: 25.02.2011

Ansvarlig for denne siden: Kommunikasjonsdirektør