EU opprettholder millionbot til Tomra

EUs førsteinstansrett opprettholder EU-kommisjonens bot på 24 millioner euro pluss renter til returpantselskapet Tomra for misbruk av dominerende stilling.

Tomra fikk boten på rundt 189 millioner kroner i 2006. Kommisjonen mente at Tomra fulgte en markedsstrategi som hindret eller forsinket konkurranse i Østerrike, Tyskland, Nederland, Norge og Sverige fra 1998 til 2002. Anklagene gjaldt både særavtaler og rabatter som stred mot konkurransereglene. Kommisjonen mente at misbruket av markedsmakt skjedde med hensikt og at målet var å stenge andre aktører ute.

Konkurransetilsynet bistod Europakommisjonen og EFTAs overvåkingsorgan (ESA) med forberedelser og gjennomføring av en bevissikring hos Tomra i Asker i 2001.

> Pressemelding fra ESA 13.09.2002 (engelsk)

Sist endret: 10.09.2010

Ansvarlig for denne siden: Kommunikasjonsdirektør