Nyhetsarkiv

Nyhetsarkiv 2009

Nyhetsarkiv
PubliseringsdatoSidenavn
31.12.2009Håkon Cosma blir juridisk direktør i Konkurransetilsynet
30.12.2009Nettportalene åpnes for private fra 1. januar
18.12.2009Positiv til ny drosjeforskrift i Oslo
17.12.200915 000 kroner i premie til beste masteroppgave
16.12.2009Veiledning for økonomiske analyser i konkurransesaker
16.12.2009Konkurransetilsynet godkjenner Norgesgruppens oppkjøp av vin- og brennevinsgrossist
15.12.2009Ber fylkesmannen ta hensyn til konkurransen
14.12.2009Overtredelsesgebyr for ufullstendige opplysninger
14.12.2009Ser få konkurranseproblemer i programvaremarkedene
11.12.2009Seminar om kanalpakking og utdeling av pris for beste masteroppgave
09.12.2009– God konkurransepolitikk er god miljøpolitikk
09.12.2009Seks stjerner til Konkurransetilsynets nettsider
04.12.2009Fra sekretariatsleder til direktør
04.12.2009Framleis meldeplikt for daglegvarekjedene
01.12.2009Vil øke bruk av anbud for kjøp av håndverkertjenester
27.11.2009Statens innkrevingssentral får to gebyr for ulovlige direkte anskaffelser
26.11.2009100 000 kroner i gebyr for brot på gjennomføringsforbodet
16.11.2009Internasjonal konferanse om effektivitetsforsvaret
16.11.2009Bevissikring hos VVS-grossister
10.11.2009KOFA-gebyr til Hadsel kommune for ulovlig direkte anskaffelse
06.11.2009EU-kommisjonen arrangerer åpen høring om gruppefritaket for forsikring
05.10.2009Foredrag om priser og marginer i legemiddelmarkedet
29.09.2009Domstol firedoblet bøtene til finsk asfaltkartell
22.09.2009Juristar og økonomar – stillingar med store moglegheiter og utfordringar
10.09.2009– I krisetider må konkurransepolitikken ligge fast
10.09.2009Nettportalane må gi alle tilgang
08.09.2009Konkurransetilsynet søker juridisk direktør
31.08.2009Gebyr for ulovlig direkte anskaffelse til Troms fylkeskommune
25.08.2009Høringer om endringer i EU/EØS-regelverk sendes som e-post
25.08.2009Høring – Kommisjonens forslag til revidert gruppefritak og retningslinjer for vertikale avtaler
25.08.2009Høring – EU-kommisjonens meddelelse om den fremtidige konkurranserettslige reguleringen av motorvognsektoren
20.08.2009Gebyr på 450 000 kroner til Sykehuset Innlandet HF og Oppland fylkeskommune
17.08.2009KOFA-gebyr til Forsvarsbygg for ulovlig direkte anskaffelse
13.08.2009Veileder til saksbehandlingen ved kontroll med foretakssammenslutninger vedtatt
16.07.2009Milliongebyr for ulovlig bro-samarbeid
07.07.2009Avviser krav om tvangslisens
05.07.2009Enklere drosjetakster skal gi bedre konkurranse
01.07.2009Bransjeforening oppfordret til prisøkning
29.06.2009Konkurranseloven gjelder på Svalbard fra 1. juli
25.06.2009Rapport om markedsovervåking i meierisektoren
16.06.2009Stortingskomité ønskjer meir konkurranse i apotekmarknaden
12.06.2009Milliongebyr til Askøy kommune
03.06.2009Åtvarar mot «krisekartell»
30.05.2009Tilskotsordning for fysioterapeutar bør endrast
29.05.2009Konferanse om konkurransepolitikk og globale utfordringer
29.05.2009Forbyr føretakssamanslutninga mellom Validus og Sunkost
20.05.2009Pris til beste masteroppgave i konkurranserett og konkurranseøkonomi
11.05.2009Førehandsvarsel til Askøy kommune for ulovleg direkte anskaffing
11.05.2009Konkurransetilsynet og forholdet til straffeprosessen
30.04.2009Åpent lunsjseminar om ulovlig anbudssamarbeid og kartelldannelser
28.04.2009Avhjelpende tiltak i fusjonssaker
27.04.2009Konkurransetilsynet anker Tine-dommen
22.04.2009Utset fristen for vedtak i Validus – Sunkost-saka
22.04.2009Ledig stillig som seksjonsleder for transport, helse og legemidler
17.04.2009Opplysningen Mobil AS får ikke overta Aspiro Søk
16.04.2009Melding om opprettelse av fellesforetak innen vindkraft ferdigbehandlet
15.04.2009KOFA søker dyktig jurist til klagenemdas sekretariat
14.04.2009Konkurranseøkonomisk forum: avskaffelsen av bokbransjeavtalen i Storbritannia
07.04.2009Nye drosjesatser i områder med regulerte priser
03.04.2009Europakommisjonen: Forlik med MasterCard
03.04.2009Påpeker konkurransebegrensende virkninger i drosjemarkedet i Oslo
31.03.2009Vedtak om avslag på sakskostnader stadfesta
31.03.2009Klagesaker bekrefter tilsynets lovforståelse om innsyn
30.03.2009Forskrift om boligannonser ut på høring
25.03.2009Tine fikk medhold i tingretten
16.03.2009Forskrift om delvis unntak fra gjennomføringsforbudet vedtatt av Konkurransetilsynet
16.03.2009Forbudet mot bonusprogram gir effektiv konkurranse
13.03.2009Pasienttransport og konkurranse i drosjenæringen
13.03.2009Sommerjobb i konkurransetilsynet
06.03.2009Varslar inngrep mot erverv av helsekostverksemd
25.02.2009Rettslige virkemidler for en effektiv gjennomføring av virkningsanalyser i konkurranseretten
25.02.2009Invitasjon til internasjonal konferanse i Zurich
19.02.2009Anbefaler en rekke tiltak for å styrke konkurransen
19.02.2009Vil ha plass til Riks-TV-konkurrent i bakkenettet
19.02.2009Vanskelig å konkurrere med Tine
19.02.2009Ønsker flere aktører i apotekmarkedet
19.02.2009Konsentrasjonen i dagligvaremarkedet er et konkurranseproblem
19.02.2009Mange kan spare på å bytte kraftleverandør
19.02.2009Gransker internasjonale kortselskaper
19.02.2009Dropper avtaler som kan være ulovlige
17.02.2009Pressekonferanse: Konkurransen i Norge
16.02.2009Støtter tiltak i sparemarkedet
12.02.2009– Unngå anbudssamarbeid ved offentlige anskaffelser
12.02.2009Konkurransetilsynet gjennomfører spørreundersøkelse på motorvognsektoren
11.02.2009Konkurransetilsynet godkjenner salg av Petterøes
11.02.2009Forbrukerrådet foreslår ryddepakke i sparemarkedet
11.02.2009Konkurranseøkonomisk forum avlyst
09.02.2009Skal synleggjere verknadene av konkurransepolitikken
04.02.2009Brøt gjennomføringsforbudet – fikk 150 000 kroner i gebyr
30.01.2009På vakt mot ulovlig samarbeid
28.01.2009Bytt bank med finansportalen
20.01.2009Anbefaler ikke pålegg om enkeltkanaler
19.01.2009Program for konferansen i konkurranserett 20. mars
07.01.2009Vil åpne nettportalene for boligannonser fra privatpersoner
06.01.2009Konkurranseforholdene i dagligvarehandelen
Sist endret: 30.09.2008

Ansvarlig for denne siden: Kommunikasjonsdirektør