Faglige aktiviteter

Konkurransetilsynet deler hvert år ut en pris til mastergradsstudenter i henholdsvis samfunnsøkonomi og rettsvitenskap. Den beste masteroppgaven innen hvert av de to fagområdene vil hvert studieår bli belønnet med 20 000 kroner.

 

Konkurransetilsynet ønsker å stimulere til at studenter skriver masteroppgaver innen konkurranseøkonomi og konkurranserett. Her finner du forslag til mulige tema for masteroppgaver innen hvert av de to fagområdene.
Sist endret: 05.03.2012

Ansvarlig for denne siden: Sjeføkonom / Juridisk direktør