Artikler og innlegg

 • Lars sorgaard, sjeføkonomKonkurranse reduserer ulikhet
  De siste par årene har det vært en omfattende debatt i Norge og andre land om ulikheter i samfunnet, sterkt inspirert av Pikettys bok «Kapitalen i det 21. århundre». Vi har nå helt nylig sett at konkurransepolitikken trekkes inn i debatten om mulige offentlige tiltak som reduserer ulikheter.
  03.11.2015
 • Christine MeyerRettslige irrganger
  Tingrettsdommere flest møter høyst én konkurransesak i løpet av sin karriere. Kvaliteten på dommene blir ikke god nok, skriver konkurransedirektør Christine Meyer i en kronikk i Dagens Næringsliv onsdag.
  26.08.2015
 • Christine B. Meyer, KonkurransetilsynetKonkurrentenes andedam
  16.06.2015
 • Christine MeyerMellomløsningen
  Konkurransetilsynets rolle er ikke å sørge for ideelle partnerskap, men å ta stilling til fusjoner vi får på vårt bord.
  08.04.2015
 • Christine B. Meyer, KonkurransetilsynetKraftløse eiere
  Eierskap er viktig for vekst og produktivitet.
  04.02.2015
 • Markedets synlige hånd
  I disse dager er Konkurransetilsynet midt oppe i vurderingene av TeliaSoneras oppkjøp av Tele 2 og Coops oppkjøp av Ica.
  15.12.2014
 • Byråkratisk minefelt
  Regelverket for offentlige anskaffelser kan forenkles ved å etablere et minimumsregelverk under EUs terskelverdier.
  27.10.2014
 • Christine MeyerOpprør mot mastodontene
  Hvis en var opptatt av konkurranse til det beste for pasientene, ville det da blitt en fusjon mellom Rikshospitalet og Radiumhospitalet?
  25.08.2014
 • Christine MeyerÖppna landskap
  «Jag trivs bäst i öppna landskap» synes ikke lenger å bare være en av de mest populære visene gjennom tidene.
  21.07.2014
 • Christine B. Meyer, KonkurransetilsynetZombiene
  Vi må la bedrifter med høy produktivitet erstatte bedrifter med lav produktivitet dersom vi skal oppnå produktivitetsvekst. Offentlige inngrep og subsidier kan hindre det.
  03.06.2014
 • Konkurransedirektør Christine B. MeyerØl og fotball
  Det grunnleggende spørsmålet er om oppdragsgiver legger opp til en konkurranse i markedet eller konkurranse om markedet på for eksempel flyplasser.
  26.03.2014
 • Christine Meyer, KonkurransetilsynetNødvendig maktmiddel
  Konkurransetilsynet har i likhet med Økokrim anledning til å foreta bevissikring for å avdekke økonomisk kriminalitet. Det å kunne sikre bevis på denne måten er et nødvendig virkemiddel, men det er samtidig et virkemiddel som må håndteres med stor varsomhet både i forhold til om det tas i bruk og hvordan.
  05.02.2014
 • Christine MeyerNoen må snakke sammen
  Reguleringen av avfallshåndtering gjør at selskapene risikerer å handle i strid med konkurranselovgivningen. Andre løsninger må finnes.
  27.12.2013
 • Christine_Meyer_100Unngå avsporing
  For å spare miljøet har det lenge vært et mål å få en større andel av godstransport over fra vei til skinnegang.
  30.10.2013
 • Christine B. Meyer, KonkurransetilsynetRegler hindrer konkurransen
  Finansminister Sigbjørn Johnsen har åpnet for en gjennomgåelse av konkurransesituasjonen i det norske bankmarkedet og vil nå vurdere hvordan et slikt arbeid kan organiseres.
  11.09.2013
 • Christine Meyer, KonkurransetilsynetNår konkurransen havarerer
  Tilgang på viktig infrastruktur er helt avgjørende for å få til konkurranse og dermed lavest mulig transportkostnader i luften, på skinnegangene, veiene og sjøen.
  17.07.2013
 • Christine B. Meyer, KonkurransetilsynetFaresignaler fra bankene
  Banksjefers signaler i tv, radio og aviser om renteøkning er uheldig for konkurransen. Slike prissignaler kan også være brudd på konkurranseloven.
  23.05.2013
 • Konkurransedirektør Christine Meyer med en stabel bøkerDårlig medisin
  Regulert fastpris på bøker er en lite treffsikker medisin, full av bivirkninger.
  14.03.2013
 • Christine_Meyer_100Dyr sentralisering
  Monopolmakt i offentlige hender åpner for innkjøp til «røverpriser». Men dyre og dårlige leveranser kan bli resultatet over tid.
  15.01.2013
 • christine_meyerPå like vilkår
  Kulturminister Hadia Tajik valgte nylig å gi NRK grønt lys for å starte en nasjonal trafikkportal som skal samle all trafikk- og ruteinformasjon på ett sted.
  20.11.2012
 • Konkurransedirektør Christine B. MeyerI reguleringens vold
  Landene rundt oss fjerner reguleringer som hemmer produktivitet og demper konkurransen. Vi bør lære av dem.
  15.10.2012
 • Konkurransedirektør Christine MeyerEn frimodig ytring
  Er en egen lov om eierskap i mediene nødvendig? Konkurransedirektøren drøfter spørsmålet i denne kronikken.
  27.08.2012
 • Christine B. Meyer loresTerskler til besvær
  Små fusjoner og oppkjøp kan skade konkurransen like hardt som de store gjør. Folk flest handler lokalt.
  24.07.2012
 • Konkurransedirektør Christine Meyer på sitt kontor med Norges lover på skrivebordetPensjonert marked
  Konkurransetilsynet har bedt Arbeidsdepartementet vurdere sykepleiernes pensjonsordning. KLP har lovfestet enerett på den. Det gir selskapet 4,5 milliarder i årlige premier – og et forhold til alle landets kommuner.
  08.05.2012
 • Konkurransedirektør Christine Meyer med en stabel bøkerMer bok for pengene
  Store deler av bokbransjen har i en årrekke hatt et særegent unntak fra de konkurransereglene som gjelder for andre kommersielle selskaper i Norge. Konkurransetilsynet mener at unntaket fra konkurranseloven ikke bør videreføres og at det vil være meget uheldig dersom er slikt unntak inntas i en egen boklov.
  13.04.2012
 • Christine MeyerHold på hemmelighetene
  En viktig jobb for Konkurransetilsynet er å slå ned på deling av informasjon om priser og kalkyler mellom konkurrenter. Det hjelper imidlertid lite for konkurransen hvis det er oppdragsgiver som raust deler slik informasjon.
  15.03.2012
 • Konkurransedirektør Christine B. MeyerMonopol eller konkurranse?
  Står flypassasjerene overformonopol eller konkurranse? Det er den avgjørende og store forskjellen i spørsmålet ombonusprogrammer i luftfarten, skriver konkurransedirektør Christine B. Meyer i denne artikkelen.
  07.02.2012
 • Christine B. Meyer loresSelvjustis må til
  Det å ikke ha på plass et godt apparat for å overholde konkurranseloven, kan koste bedriftene dyrt, skriver konkurransedirektør Christine Meyer i denne kronikken.
  22.11.2011
 • Konkurransedirektør Christine B. MeyerRetten til å velge
  Skal hjertet banke for forbrukerne, må vi la hodet styre konkurransepolitikken, skriver konkurransedirektør Christine Meyer i denne kronikken.
  04.10.2011
 • Logo KOFADet er lov å bruke hodet
  Som konkurransetilsyn hører det til sjeldenhetene at vi roser avgjørelser som begrenser konkurransen. KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) har vist at det finnes områder der offentlige anbud ikke er et egnet virkemiddel.
  18.08.2011
 • Logo KOFAStår du i fare for å bli utestengt?
  - Faren for å bli utelukket fra offentlige anbud er en av grunnene til at denne saken er viktig for oss. Gry Nordhus, kommunikasjonsrådgiver i Siemens Norge, uttalte dette til Aftenposten 12. januar i forbindelse med bedragerisaken som har gått for Oslo tingrett. Siemens er bekymret med god grunn. Omtrent halvparten av selskapets omsetning skal komme fra offentlig sektor. De er ikke alene.
  20.06.2011
 • Konkurransedirektør Christine B. MeyerVennskap og kartell
  Den siste tiden har stadig flere selskaper søkt Konkurransetilsynet om amnesti - såkalt lempning - for brudd på konkurranseloven.
  20.05.2011
 • Kvinne handler frukt og grønnsaker i en dagligvarebutikkKjedelige priser?
  Matkjedeutvalget la igår frem sin rapport, og det som har fått størst oppmerksomhet er hvordan kjedene kan utnytte sin markedsmakt overfor forbrukerne og mulige tiltak.
  14.04.2011
 • lempning– Når tale blir gull og taushet koster
  Lempningsinstituttet i konkurranseretten har eksistert i Norge i snart 7 år. Det begynner omsider å virke.
  06.04.2011
 • BetalingsterminalEt gebyr til fordel for forbrukerne
  Internasjonale kortselskaper har tidligere nektet handelsnæringen å ta gebyr av kunder som betaler med et internasjonalt betalingskort. En lovendring fra november 2009 sikrer at handelsnæringen nå kan kreve slike gebyr. I denne kommentaren argumenteres det for at lovendringen vil legge til rette for økt konkurranse i markedet for betalingskort i Norge, til fordel for både handelsnæringen og forbrukerne.
  06.04.2011
 • BetalingsterminalGebyret du kan ønske velkommen
  Sannsynligvis vil du reagere negativt på å måtte betale for noe som tidligere var gratis, men for de fleste av oss er gebyr på betalingskort faktisk positivt, skriver Øyvind Nilssen i dette innlegget.
  16.11.2010
 • Kvinne handler frukt og grønnsaker i en dagligvarebutikkEgne merkevarer – til forbrukernes beste?
  Dagligvarekjedenes egne merkevarer kan utløse en konkurransemessig dynamikk som kan komme forbrukerne til gode, skriver Hans Petter Hanson og Grethe Wiig i dette innlegget.
  03.11.2010
 • TransportØkt konkurranse gir lavere bensinpriser
  Mange forbrukere er prisbevisste når de fyller bensin. Undersøkelsen viser at forbrukerne i områder der bensinprisen følger det spesielle ukemønsteret har forskjøvet handlemønsteret sitt i retning av dagene med de laveste prisene, skriver Gjermund Nese, Eirik Norvald Christensen og Jan Petter Verlo Fedje.
  28.10.2010
 • Nicholas SayerKjempebot føles bra
  - Vil dommen over Tomra føles bra for deg som forbruker? Jeg tror det, skriver internasjonal koordinator Nicholas Sayer i Dagbladet.
  29.09.2010
 • Jostein SkaarMatmakt, prisregulering og forbrukernes beste
  Det norske dagligvaremarkedet ligger under lupen, og matkjedeutvalget skal foreslå tiltak. Erfaringer fra Frankrike og Irland viser at regulering av priser og marginer i dagligvarekjedene har kostet forbrukerne dyrt.
  02.09.2010
 • Jan Petter Verlo FedjeSmarte målere sparer strøm
  Avanserte målere vil få en betydelig innvirkning på kraftmarkedet, skriver Jan Petter Fedje.
  30.03.2010
 • MiniatyrerKjedetilsyn og konkurransetilsyn
  Grunnideen i moderne konkurranselovgiving er at det er konkurransen som skal beskyttes, og ikke konkurrentene, skriver sjeføkonom Tommy Staahl Gabrielsen i en kronikk i Nationen.
  29.03.2010
 • Magnus GabrielsenKonkurransesituasjonen i dagligvaremarkedet
  Av seksjonsleder Magnus Gabrielsen, Konkurransetilsynet
  14.12.2009
 • DrosjeRegulation and competition in the Norwegian taxi service industry
  Førstekonsulent Wenche S. Egeland, førstekonsulent Andreas J. Tveito og seniorrådgiver Christian Lund i Konkurransetilsynet har skrevet en artikkel om det norske drosjemarkedet. Artikkelen er publisert i juni-nummeret av Competition Law International.
  22.06.2009
 • MiniatyrerKonkurransetilsynet, en politisk aktør?
  Konkurransetilsynet driver konkurransepolitikk, ikke politikk, skriver sjeføkonom Tommy Staahl Gabrielsen i en replikk til kommunikasjonsdirektør ved BI, Janne Marie Log.
  27.05.2009
 • MiniatyrerTrenger vi Konkurransetilsynet?
  Samfunnsgeograf Thor Egil Braadland spør i en kronikk i Bergens Tidende om vi har behov for Konkurransetilsynet. Sjeføkonom Tommy Staahl Gabrielsen gir svar på tiltale.
  27.04.2009
 • Fascinerende bensinpriserFascinerende bensinpriser
  DNs leder 12. juli tar til orde for at Konkurransetilsynet bør oppheve en dispensasjon fra forbudet mot veiledende priser i drivstoffmarkedet. Forslaget følger opp en serie av medieoppslag fra professorene Foros, Hjelmeng og Steen (FHS) om samme sak.
  29.07.2008
 • Private søksmål for sunnere konkurransePrivate søksmål for sunnere konkurranse
  Konkurransetilsynet ønsker flere private erstatningssøksmål rettet mot selskaper som deltar i karteller eller misbruker en dominerende posisjon. Slik privat håndheving av konkurranseloven vil bidra til sunnere konkurranse, og lovverket har virkemidle
  14.07.2008
 • Mandagspriser på drivstoff - et konkurranseproblem?Mandagspriser på drivstoff - et konkurranseproblem?
  Det har vært mye oppmerksomhet om drivstoffprisene denne våren. En åpenbar grunn er de stadig økte oljeprisene som umiddelbart slår ut i drivstoffprisene for forbrukerne. Konkurransetilsynets oppgave i dette markedet er å sørge for at drivstoffprisen
  30.06.2008
 • Konkurranse i luftfarten en forutsetning for en effektiv miljøpolitikkKonkurranse i luftfarten en forutsetning for en effektiv miljøpolitikk
  Konkurransetilsynet har lenge vært opptatt av konkurransen i flymarkedet. Er miljø- og konkurransepolitikk to politikkområder som er så grunnleggende i strid med hverandre at man må velge det ene eller det andre?, spør sjefsøkonom Tommy Staahl Gabrie
  16.01.2008
 • Tiltak mot konkurransekriminalitet må skjerpesTiltak mot konkurransekriminalitet må skjerpes
  En moderne konkurranselov og et aktivt Konkurransetilsyn er kommet for å bli. Kampen mot konkurransekriminalitet må føres på en rekke fronter. Tiden er nå moden for å se tiltak mot konkurransekriminalitet i sammenheng med tiltak mot annen økonomisk k
  18.09.2007
 • Amnesti for avsløring av kartellerAmnesti for avsløring av karteller
  Foretak som deltar i et kartell, bør selv være først med å avsløre kartellet for Konkurransetilsynet. Da kan foretaket få amnesti for overtredelsesgebyr på inntil 10 prosent av foretakets omsetning, skriver juridisk direktør Jonn Ola Sørensen i et in
  12.01.2007
 • Effektiv konkurranse mellom offentlige og private aktørerEffektiv konkurranse mellom offentlige og private aktører
  I en artikkel i Økonomisk Forum nr. 4/2006 vurderer avdelingsdirektør Lasse Ekeberg effektiviteten av ulike virkemidler for å sikre sunn konkurranse mellom offentlige og private foretak. Han går inn for et generelt pålegg om at konkurranseutsatte del
  12.06.2006
 • Bedre enn å holde kjeftBedre enn å holde kjeft
  Det er liten grunn til å tro at et foretak vil innrømme lovbrudd bare for å skade en konkurrent, skriver juridisk direktør Jonn Ola Sørensen i et innlegg i Aftenposten 2. juni 2006.
  02.06.2006
 • Om rovprising og strategisk bruk av konkurranseloven - En kommentar til Øystein Foros og Erling Hjelmeng
  I et debattinnlegg i Økonomisk forum nr. 1/2006 gikk Øystein Foros og Erling Hjelmeng relativt kraftig ut mot Konkurransetilsynets håndheving av den nye konkurranseloven. Juridisk direktør Mads Magnussen og sjeføkonom Lars Sørgard tilbakeviser kritik
  22.05.2006
 • AnsatteKonkurranse til fordel for forbrukerne
  Utviklingen i norsk luftfart og andre viktige næringer illustrerer at konkurranse gir lavere priser og større valgfrihet for innbyggerne i store deler av landet, skriver sjeføkonom Lars Sørgard i en kronikk i Aftenposten 31. januar.
  31.01.2006
 • En bjørnetjeneste for næringslivet
  Enkelte selskaper starter gjennomføringen av en fusjon eller et oppkjøp selv om det er sannsynlig at Konkurransetilsynet vil se nærmere på saken. Det k
  07.11.2005
 • Offentlige vs. private
  Selskapsmessig utskillelse av offentlig virksomhet kan hindre ulovlig underprising i forhold til private aktører, og et rammeverk kan bidra til sunne ko
  27.09.2005
 • Mange bryter meldeplikten
  Mange bedrifter bryter konkurranselovens meldeplikt for foretakssammenslutninger. Konkurransetilsynet intensiverer nå kontrollen med at meldeplikten ov
  25.02.2005
 • En forbrukervennlig organisering av retursystemer
  Det er et viktig miljømål å sørge for at avfall samles inn og gjenvinnes. Dette er for mange typer avfall et ansvar for produsentene og utføres i dag
  25.01.2005
 • Konkurransen fungerer ikke godt nok i de nordiske telemarkedene
  Det er urimelig at det skal være store prisforskjeller på telefonsamtaler i Norden, og dette tyder på at konkurransen i markedene ikke fungerer godt nok, sk
  06.12.2004
 • Bruk av konkurranse i helsesektoren
  - Det er viktig å kunne sammenligne offentlige og private sykehus for å måle effektivitet og kvalitet på tjenestene, slo konkurransedirektør Knut E
  10.09.2004
 • Grunnlag for økt konkurranse i bilbransjen
  Rammevilkårene for bilbransjen er blitt endret. Det reviderte gruppefritaket som gjelder for hele EØS-området, legger til rette for økt konkurranse på al
  16.02.2004
 • Presentasjon på arbeidslivsdagene ved Universitetet i Bergen
  Tirsdag 2. september ble arbeidslivsdager på Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen arrangert. Konkurransetilsynet var til stede.
  01.10.2003
 • Bøker og konkurranse
  Avdelingsdirektør Lasse Fridstrøm deltok 23. mai på Norsk litteraturfestival. Fridstrøm innledet til en diskusjon om norske bøker er for dyre. Bakgrunnen er at
  23.05.2003
 • Orientering for Stortinget om Konkurransetilsynet
  Mandag 24. februar holdt Knut Eggum Johansen en orientering om Konkurransetilsynet for Familie-, kultur og administrasjonskomiteen på Stortinget. Orienteringen ble holdt i forbindelse med behandlingen av Stortingsmelding nr. 17 - Om statlige tilsyn.
  03.03.2003
 • Konkurransetilsynets rolle i det norske telemarkedet, makt og avmakt
  Innlegg på NORTIBs høstseminar 1999 Lillehammer 10. -12. november 1999
  07.08.2002
 • Kultur og konkurranse
  Foredrag på Kulturdepartementets etatslederkonferanse Oslo, 2. november 1999.
  07.08.2002
 • Kraftproduksjon og -handel - er konkurransevilkårene tilfredsstillende?
  Foredrag på EnFOs vinterkonferanse 1. februar 2000.
  07.08.2002
 • Omlegging av Konkurransetilsynets regulering av drosjemarkedet
  Foredrag på Norges Taxiforbunds fagkonferanse 28. september 2000.
  07.08.2002
 • Norsk fusjonskontroll i et globalt perspektiv
  Konkurransedirektør Knut Eggum Johansens foredrag til seminaret "Valutapolitiske problemer", Samfunnsøkonomenes forening, Gausdal Høifjellshotell 24. januar 2001.
  07.08.2002
 • Konkurranse om kommunale pensjonsforsikringer
  Foredrag på Kommunenes Sentralforbunds konferanse om Forsikring & Finans 8. november 1999.
  07.08.2002
Sist endret: 07.10.2008

Ansvarlig for denne siden: Kommunikasjonsdirektør