V2016-3 - AT Skog SA - NEG Skog AS - konkurranseloven § 16 jf. § 20 – inngrep mot foretakssammenslutning

Bestemmelse
konkurranseloven § 16 jf. § 20
Brevdato
Sammendrag

Konkurransetilsynet har fattet vedtak om å forby foretakssammenslutningen mellom AT Skog SA og NEG Skog AS.

Konkurransetilsynet har kommet til at foretakssammenslutningen vil føre til eller forsterke en vesentlig begrensning av konkurransen i markedet for salg av sagtømmer til kunder i Agderfylkene og i markedet for salg av massevirke til kunder i Agderfylkene.

 

Sist endret: