Opplysninger

Dokumenter

Høring: NOU 2003:3 Merverdiavgiften og kommunene

Bestemmelse
Brevdato
Sammendrag
Konkurransevridninger mellom kommuner og private.

Se dokumentet (pdf).

 

Sist endret: