Konkurransetilsynets praksis

 

Sakene gjelder ulovlig anbudssamarbeid mellom konkurrenter; prissamarbeid og informasjonsutveksling


Konkurransetilsynet vurderte at partene kunne inngi selvstendige tilbud


Effektivitetsgevinster ikke oppfylt

*Ikke rettskraftige

Veileder om prosjektsamarbeid

Kronikk: Kan vi samarbeide?

Tenk deg at det skal bygges et nytt, stort bygg på stedet du bor. Du har veldig lyst på jobben, men er usikker på om firmaet ditt er stort nok for oppgaven. Hva ville du ha gjort?

Les kronikken >>

Prosjektsamarbeid

Kan vi inngå et prosjektsamarbeid? Kort om hva bedrifter må vurdere før man inngår et samarbeid.

Denne informasjonen er rettet mot bedrifter.

Her er et eksempel på en presentasjon Konkurransetilsynet har holdt om temaet i forbindelse med et NHO-seminar 1. februar 2018:

 

Her følger tekst og eksempler fra denne presentasjonen og tilsynets veileder om prosjektsamarbeid.

Prosjektsamarbeid - dette er hovedregelen:

Hvis to selskaper hver for seg kan by på en kontrakt (er konkurrenter), kan de i utgangspunktet ikke samarbeide om for eksempel pris i et anbud.

 

Lovlig eller ulovlig?
Dette er en enkel skisse til spørsmålene som bør stilles om dere kan levere et felles tilbud.
Se også konkurranseloven §10.1 i tilsynets veileder kap. 3

 

Vurderer du prosjektsamarbeid?


Er dere konkurrenter?
Begrepet konkurrenter innbefatter faktiske og potensielle konkurrenter.

 • Faktiske konkurrenter:
  - Begge kan alene by på samme kontrakten. Eksempel.: To uavhengige foretak som begge er aktive i det samme markedet (to rørleggere i kommune A).

 • Potensielle konkurrenter:
  - Dere kan ikke i dag alene by på samme kontrakt, men kan enkelt utvide kapasiteten slik at dere kan by.
  - Må være mer enn en teoretisk mulighet.
  - Det er objektiv evne, ikke vilje, som er avgjørende.
 • Les mer i veilederen avsnitt 39 >>
Publisert:
Juridisk direktør