rapport_det norske drivstoffmarkedet.JPG

Det norske drivstoffmarkedet

Stadig flere forbrukere handler bensin på lavprisdager, viser en undersøkelse fra Konkurransetilsynet. Prisnivået varierer mye fra sted til sted. Undersøkelsen styrker oppfatningen av at den lokale konkurransen har mye å si for bensinprisen.

Konkurransen er sterkest og prisene lavest i områder med mange aktører. Her følger bensinprisene et tydelig ukentlig mønster, med høyest pris mandag ettermiddag og fallende priser gjennom uken. Tilsynets rapport viser at forbrukerne i disse områdene gradvis har forskjøvet handlemønsteret sitt i retning av dagene med de laveste prisene.

Les hele rapporten her >>

Sist endret: