Rapportar

       

Utredningen: Petroleumsnæringen og kjøpermakt >>

De siste årene har oljeprisen falt betydelig, og dette har tvunget frem endringer og kostnadskutt som i særlig grad har påvirket leverandørindustrien i petroleumsnæringen. Fra et konkurransefaglig ståsted er det likevel vanskelig å se at bruk av kjøpermakt vil kunne begrense konkurransen og skade forbrukerne. 03.10.2016

           
        Konkurranseproblemer i avfallsmarkedet
En ny rapport av de nordiske konkurransemyndighetene peker på behov for økt bruk av konkurranse i avfallssektoren. 23.02.2016
           
           
        Sårbar konkurranse i boliglånsmarkedet
Konkurransetilsynets rapport fra mars 2015 viser at bankene har økt sin inntjening på boliglån og hatt likere rentenivå de siste årene. Markedet er sårbart for at bankene kan samordne sine renter, og tilsynet er derfor svært opptatt av at ikke bankene signaliserer fremtidige renter. 24.03.2015
           
        Drosjenæringen må få moderne rammebetingelser
Drosjenæringen er overregulert. Tiden er moden for å gi næringen rammer som bidrar til å gi et kundetilpasset, fleksibelt og moderne drosjetilbud, sier Konkurransetilsynet i en ny rapport. 20.03.2015
           
        Konkurranseproblemer for boligutvikling
En rapport fra Konkurransetilsynet fra 2015 viser at svak konkurranse er en av årsakene til at det bygges for få nye boliger og at boligprisene stiger. 10.02.2015
           
          Drivstoffmarkedet i Norge - Marginøkning og ny pristopp
Konkurransetilsynet har gjennomført en undersøkelse av konkurransen i det norske drivstoffmarkedet. Undersøkelsen bygger på analyser av en betydelig mengde data, om blant annet priser, hentet inn fra de norske drivstoffkjedene i 2012. (2014)
           
        Din bil - ditt verkstedsvalg
Konkurransetilsynet ønsker gjennom denne rapporten å bevisstgjøre bileiere på at de har rett til å velge verksted og reservedeler når de selv betaler for tjenestene. (2013)
           
       

Konkurransen i markedet for offentlig tjenestepensjon
Konkurransen i marknaden for offentleg tenestepensjon er avgrensa. Det er få som tilbyr produktet, og arbeidsgjevarane orienterer seg i liten grad i marknaden. Dette kjem fram i ein ny rapport frå Konkurransetilsynet. (2010)

 

           
        Det norske drivstoffmarkedet
Stadig flere forbrukere handler bensin på lavprisdager, viser en undersøkelse fra Konkurransetilsynet. Prisnivået varierer mye fra sted til sted. Undersøkelsen styrker oppfatningen av at den lokale konkurransen har mye å si for bensinprisen. (2010)
           
        Konkurransen i Norge
Rapporten presenterer konkurransesituasjonen i seks utvalgte markeder med særlige utfordringer, og anbefaler tiltak som kan bedre konkurransen. I tillegg tar rapporten for seg virkninger av konkurransepolitikken i enkelte viktige markeder. (2009)
           
        Norsk konkurransepolitikk: Noen historiske perspektiver
Steinar Undrum, Egil Bakke og Einar Hope gir i denne publikasjonen et innblikk i sine personlige erfaringer fra Pristilsynet og Konkurransetilsynet. (2009)
           
          Salgsutvikling i bokbransjen
Bøker har blitt billegare og salet av bøker har auka etter at den nye bokbransjeavtalen vart sett i verk 1. mai 2005. (2008)
           
        Effekter av friere bokpriser (2006)
        Skadeforsikring (2006)
           
        Friere yrker - friere konkurranse? (2005)
           
        Betaling for hylleplass (2005)
           
        På like vilkår? (2005)
Sist endret:
Ansvarleg for denne sida: Kommunikasjonsdirektør