Nordiske rapportar

       
Konkurranseproblemer i avfallsmarkedet
En ny rapport av de nordiske konkurransemyndighetene peker på behov for økt bruk av konkurranse i avfallssektoren. (2016)
Les mer >> 
     
       

A Vision for Competition - Competition Policy towerds 2020
Konkurranse og konkurransepolitikk kan stimulere til innovasjon og økonomisk vekst og bidra til økt kvalitet og effektivitet i offentlig sektor. Det går frem av en felles rapport fra de nordiske konkurransemyndighetene. 
Les mer >>  No. 1/2013

     
       

Competition Policy and Green Growth - Interactions and challenges
Velfungerende markeder og konkurranse innen rammen av fornuftig utformede miljøpolitiske virkemidler er en forutsetning for kostnadseffektiv miljøpolitikk.
Les mer >>  No. 1/2010

     
       

Competition Policy and Financial Crisis - Lessons Learned and the Way Forward
Rapporten understreker viktigheten av at konkurransepolitikken ligger fast og at konkurransereglene håndheves strengt også i krisetider.
Les mer >>  No. 1/2009

     
       
Konkurransemessige problemstillinger i apotek- og legemiddelsektoren
Erfaringsutveksling mellom nordiske konkurransemyndigheter er viktig for å styrke konkurranse i apoteksmarkedet. Det er konklusjonen i en rapport om apotekmarkedet i Norden.
Les mer >> No. 1/2008
     
       
Capacity for Competition
Det nordiske kraftmarkedet fungerer godt, men det er rom for forbedringer. Utfordringer er blant annet knyttet til sterk eierkonsentrasjon, krysseierskap og overføringskapasitet mellom de nordiske landene.
Les mer >> No. 1/2007
     
       
Competition in Nordic Retail Banking
Felles for de nordiske bankmarkedene er at de er preget av få og store aktører. Konkurransemyndighetene peker på at dette kan være et uttrykk for lav konkurranse, og anbefaler flere tiltak for å bedre konkurransesituasjonen for banktjenester.
Les mer >> No. 1/2006

     
       

Nordic Food Markets Prisnivået på norske matvarer er høyt sammenlignet med prisnivået i EU. Dette kommer frem i en ny rapport om de nordiske matvaremarkedene. Hovedårsaken til de høye prisene er de norske landbruksreguleringene.
Les mer >> No. 1/2005

     

 

     

Publisert:
Ansvarleg for denne sida: Kommunikasjonsdirektør