Brosjyrar

      Konkurransetilsynet 2017-2018
Konkurransetilsynet har hatt høy aktivitet det siste året, ikke minst på etterforskningssiden. I 2017 ble tre bevissikringer gjennomført i henholdsvis ølmarkedet, alarmmarkedet og avfallsmarkedet. Samme år har tilsynet fattet to vedtak om ulovlig samarbeid. Fire forlag ble ilagt gebyr på til sammen over 30 millioner kroner.
         
     

Konkurransetilsynet 2016-2017
Det er stor bredde i håndhevingen av konkurranseloven i 2016. Det spenner fra ferge til skog, pizza, slam og mobiltelefoni, og det inkluderer alle de tre sentrale lovbestemmelsene i konkurranseloven.

         
     

Konkurransetilsynet 2014–2015
I denne brosjyren kan du lese om rekordmange bevissikringar og ein streng fusjonskontoll. Konkurransetilsynet hatt høg aktivitet i 2014. Det er gjennomført seks bevissikringar og tilsynet har hatt ti pågåande etterforskingssaker i tillegg til to saker om ulovleg samarbeid i rettsapparatet.

         
     

Din bil – ditt verkstedsval 
Denne brosjyren bygger på en større rapport som Konkurransetilsynet har utgitt i september 2013. Brosjyren gir deg kortfattet informasjon om hvilke valgmuligheter du som bileier har, og du vil finne en del praktiske råd rundt valg av verksted.

         
       

Blir du lurt? Unngå anbudssamarbeid ved anskaffelser
Anbudssamarbeid kan skje uten at det er synlig for deg som er innkjøper. Du kan tape både penger og kvalitet i anskaffelsen. I denne informasjonspakken får du noen enkle råd om hvordan du kan unngå å bli lurt.

 

 

         
Sist endret:
Ansvarleg for denne sida: Kommunikasjonsdirektør