Presse

Konkurransetilsynet arbeider for sunn konkurranse, til beste for forbrukarane og næringslivet.

Hovudoppgåva til Konkurransetilsynet er å handheve konkurranselova. Lova forbyr samarbeid som avgrensar konkurransen og misbruk av dominerande stilling.

Konkurransetilsynet kan gripe inn mot fusjonar og oppkjøp som vesentleg avgrensar konkurransen.

Mediekontakt

 

 

Pressetelefon:
47 66 77 77

Pressetelefonen er betjent i normal kontortid.

 

Kommunikasjonsavdelinga:

 

Margrethe Gudbrandsen
kommunikasjonsdirektør
Mobil: 480 74 747
Epost: magu@kt.no
   

Ronny Turøy
kommunikasjonsrådgjevar
Mobil: 91713195
Epost: rotu@kt.no

   

Reidun Duesund,
kommunikasjonsrådgjevar
Mobil: 913 19 709
Epost: reidun.duesund@kt.no

 
   
Synnøve Tangen Stub,
kommunikasjonsrådjevar web
Mobil: 900 19 408
Epost: syts@kt.no

 

Pressebilete

Nøkkelpersonar i Konkurransetilsynet

/konkurransetilsynet
@ktilsynet
 Instagram /konkurransetilsynet
Sist endret:
Ansvarlig for denne siden: Kommunikasjonsdirektør