Ulovlig samarbeid

(§ 10 i konkurranseloven)

Eksempler på ulovlig samarbeid:

Prissamarbeid der konkurrenter avtaler hvilke priser de skal operere med.

Anbudssamarbeid der konkurrenter koordinerer priser og vilkår før et anbud eller tilbud legges inn.

Markedsdeling der konkurrenter avtaler å dele kunder eller områder mellom seg, fastsetter kvoter eller avtaler produktspesialisering.

Misbruk av dominerende stilling

 (§ 11 i konkurranseloven)

Bedrifter som har en dominerende posisjon i et marked, må ikke begrense konkurransen ved å sette vilkår eller opptre på måter som stenger konkurrenter ute eller vanskeliggjør etableringen for nye aktører.

Tips oss

Konkurransetilsynet ønsker tips om ulovlig samarbeid eller misbruk av dominerende stilling – både fra personer og fra foretak.

Alle tips blir vurdert. Avhengig av innholdet kan Konkurransetilsynet sette i verk undersøkelser.
Tipset blir ikke besvart, med mindre Konkurransetilsynet vil be om ytterligere informasjon.

Tips kan sendes anonymt eller med navn.

Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for konkurransetilsynet har taushetsplikt om identiteten til foretak eller person som gir tips om ulovlig samarbeid eller misbruk av dominerende stilling. Taushetsplikten gjelder også overfor sakens parter og deres representanter.

Ved å oppgi navn og kontaktinformasjon gir du oss muligheten til å kontakte deg for å få ytterligere opplysninger, om nødvendig.

Bruk skjemaet nedenfor, eller ring vår tipstelefon: 55 59 75 55 (8.00–15.45).

Vi gjør oppmerksom på at aktører som deltar i et ulovlig samarbeid (kartell) kan oppnå helt eller delvis bortfall (lempning) av et eventuelt gebyr dersom de selv melder fra om forholdet til Konkurransetilsynet. Hel lempning kan kun gis til det foretaket som først fremlegger bevis. Slik søker du om lempning.

Tipsskjema (bokmål) (nynorsk)

Jeg har sett over at opplysningene jeg har skrevet inn er korrekte.
Sist endret:
Ansvarlig for denne siden: Etterforskningsdirektør