Meld en klage

Klage på konkurranseskadelig atferd

Konkurransetilsynet kan gripe inn mot ulovlig samarbeid eller misbruk av dominerende stilling ved å kreve at den ulovlige atferden opphører. Et pålegg om opphør kan omfatte ethvert tiltak som er nødvendig for å bringe overtredelsen til opphør.

Les mer om hva som skal til for at Konkurransetilsynet kan gripe inn:

temaark om ulovlig samarbeid >> (pdf)

temaark om misbruk av dominerende stilling >> (pdf)

Dersom du mener at din bedrift utsettes for atferd som kan skade konkurransen, kan du sende en klage – en anmodning om å gi pålegg om opphør – til Konkurransetilsynet. Benytt skjemaet nedenfor, eller send klagen i posten (adresseinformasjon).

For å kunne ta stilling til anmodningen, er Konkurransetilsynet avhengig av å få detaljerte opplysninger om relevante faktiske forhold. Tilsynet kan også på eget initiativ hente inn ytterligere informasjon – fra klager, innklagede eller andre.

Ved klager følges saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven og konkurranseloven.

Merk
Det er ønskelig at tilsynet kontaktes på telefon (55 59 75 00) før eventuelt skriftlig dokumentasjon oversendes.

Klageskjema – anmodning om å gi pålegg om opphør etter konkurranseloven § 12 (bokmål) (nynorsk)

Klager
Innklagede
Forhold_klager_innklaget
Nærmere opplysninger om påstått(e) overtredelse(r) og bevismateriale
Angi hvorvidt den mulige overtredelsen gjelder:
Finnes det noen dokumentasjon som beviser eller understøtter at et ulovlig samarbeid eller misbruk av dominerende stilling har funnet sted?
Konkurransetilsynet ber om at alle relevante dokumenter som angår eller har direkte forbindelse med de forhold som er anført i klagen, sendes til tilsynet.
Opplysninger om markedet
Ønsket avgjørelse fra Konkurransetilsynet
Henvendelse / saksanlegg til andre konkurransemyndigheter eller domstoler
Er det anlagt sak ved en domstol om det forhold klagen gjelder eller et nært beslektet forhold?
Sist endret:
Ansvarlig for denne siden: Etterforskningsdirektør