Telia Norge AS - Innmat i NextGenTel AS

Dato mottatt:

Foretakene og foretakssammenslutningen:

Telia Norge AS (org.nr. 981 929 055) overtar kundeporteføljen innenfor mobiltelefoni (B2C) og mobilt bredbånd fra NextGenTel AS (org.nr. 981 649 141)

Berørte markeder:

Mobiltelefoni og mobilt bredbånd

Sist endret: