Nyheter

2016

Arkiv Sidenavn
Kronikk: En taxinæring tilpasset kundene
Vinnere av årets masterpriskonkurranse
Forskning viser: Prisportaler kan gi høyere priser
Høring: Bokavtalen er til skade for leserne
Byggebrems bak høye boligpriser
Kronikk:En særnorsk bankstruktur
Utlyser inntil 9 millioner kroner til forskning
Milliongebyr for anbudssamarbeid
Forslag fra Nortura og KLF kan svekke konkurransen
Petroleumsnæringen: Kjøpermakt kan være bra for konkurransen og forbrukerne
Kronikk: Bøndene tjener på konkurranse
Havilafjord får kjøpe Fjord1
Peppes Pizza får ikke kjøpe Dolly Dimple's
Bevissikring i marknaden for flytransport
Avskrekkelsesgevinsten
Avinor trenger konkurrenter
Forbyr Torghatten-Fjord1
Varsler milliongebyr til fire forlag
Avsluttar Norgesgruppen - Bunnpris
Godkjenner ikkje kjøpar av St1
Kan særnorske kapitalkrav undergrave stabiliteten?
Ulovlig samarbeid: Ny veileder for personstraff
Forbrukerundersøkelse via SMS
Konkurransetilsynet og KOFA med ny besøksadresse
Kronikk: Drahjelp fra Brussel
Avsluttar etterforskinga av Jotun
Fergeoppkjøp: Varsler stans av Torghatten-Fjord1
Avhjelpende tiltak i Torghatten-Fjord1
Ny sjeføkonom i Konkurransetilsynet
Kronikk: Har ansvar for ansattes handlinger
Konferanse i konkurranserett: nye regler og europeisk rettspraksis
Endringer i konkurranseloven
AT Skog får ikkje kjøpe NEG Skog
Kronikk: Deling for konkurranse
Medier som samarbeider
Konkurransetilsynet skjerper kontrollen med dagligvarekjedene
Ønsker helhetlig gjennomgang av prisutjevningsordningen
Årets konferanse i konkurranserett
Årsmelding 2015: Gjennomslag i rettsapparatet
Ledig stilling som sjeføkonom
Ny rapport: Konkurranseproblemer i avfallsmarkedet
Kronikk: Kommunal sløsing med søppel?
Flypassasjeravgiften fører til ulike konkurransevilkår
Konkurranse er krisehjelp
Konkurransedirektør Lars Sørgard
Lars Sørgard er utnemnd til konkurransedirektør
Kritisk til endringer i energiloven
Årsbrosjyre: Rekordmange bevissikringar og streng fusjonskontroll
Publisert: