Rapporter

Rapporter fra prosjekter som har mottatt midler fra alminnelige prisreguleringsfondet.

Stepwise Innovation by an Oligopoly >> (pdf)

- Richard Gilbert, Christian Riis an Erlend S. Riis

 

Bruk av markeder og konkurranse i omsetning av matvarer - utfordringer og muligheter >> (pdf)

- Ivar Gaasland og Tommy Staahl Gabrielsen 

 

Upward pricing pressure and structural market changes >> (pdf)

- Magne K. Asphjel, Harald N. Bergh, Tyra Merker og Jostein Skaar

 

Patent design >> (pdf)

- Christian Riis, Handelshøyskolen BI

 

Prissignalisering >> (pdf)

- Tommy Staahl Gabrielsen og Ronny Gjendemsjø, Universitetet i Bergen

 

Sist endret: