Rapporter

Rapporter fra prosjekter som har mottatt midler fra alminnelige prisreguleringsfondet.

2018

When should Retailers Accept Slotting Allowances (pdf)

- Tommy Staahl Gabrielsen, Bjørn Olav Johansen and Greg Shaffer

 

Fusjonskontrollen og avhjelpende tiltak under nasjonal og lokal prising (pdf)

- Tommy Staahl Gabrielsen and Bjørn Olav Johansen

 

2017

Individuelle priser i dagligvaremarkedet >> (pdf)

- Øystein Foros, Hans Jarle Kind og Frode Steen

 

Raising rivals' cost or improving efficiency >> (pdf)

- Hanna Skjervheim Bernes, Isabell Marie Flo. Øystein Foros og Hans Jarle Kind

 

Upstream Partnership among Competitors when Size Matters >> (pdf)

- Øystein Foros og Hans Jarle Kind  

 

Stepwise Innovation by an Oligopoly >> (pdf)

- Richard Gilbert, Christian Riis an Erlend S. Riis

 

Competition and physician behaviour:
Does the competitive environment affect the propensity to issue sickness certificates? (pdf)

- Kurt R. Brekke, Tor Helge Holmås, Karin Monstad, Odd Rune Straume.

 

Competition with Local Network Externalities (pdf)

- Espen R. Moen and Christian Riis

 

Exclusive dealing in decentralized markets (pdf)

- Espen R. Moen and Christian Riis

 

Incentiver til utestengelse (pdf)

- Espen R. Moen and Christian Riis

 

 

 

2016 

Bruk av markeder og konkurranse i omsetning av matvarer - utfordringer og muligheter >> (pdf)

- Ivar Gaasland og Tommy Staahl Gabrielsen 

 

Upward pricing pressure and structural market changes >> (pdf)

- Magne K. Asphjel, Harald N. Bergh, Tyra Merker og Jostein Skaar

 

Patent design >> (pdf)

- Christian Riis, Handelshøyskolen BI

 

Prissignalisering >> (pdf)

- Tommy Staahl Gabrielsen og Ronny Gjendemsjø, Universitetet i Bergen

 

Sist endret: