Kurt Brekke4_500.jpg
Sjeføkonom Kurt Brekke.

Konkurransetilsynet tildeler forskningsmidler

Konkurransetilsynet har tildelt forskningsmidler fra prisreguleringsfondet til fem prosjekter innenfor konkurranseøkonomi for 2018/2019.

Tildelingen skjer på bakgrunn av utlyste forskningsmidler høsten 2017 for 2018/2019, der Konkurransetilsynet oppfordret spesielt til forskningsprosjekter om direkte og indirekte effekter av tilsynets håndheving av forbuds- og inngrepsbestemmelsene i konkurranseloven.

Det kom inn 14 søknader fra anerkjente forskningsmiljøer.

Konkurransetilsynet har for øvrig lagt vekt på god og relevant forskning innenfor konkurranserett og /eller konkurranseøkonomi, søkers kompetanse på fagområdet og prosjektkostnad.

Prosjektene som får tildelt støtte er:

1 Uni- Rokkansenteret: Ikke-pris effekter av fusjoner – implikasjoner for fusjonskontrollen. Kr 431.000,- i 2018 og kr 888.000,- i 2019, totalt kr 1.319.000,-.

2 SNF v/ Øyvind Anti Nilsen: Competition and risk-taking: Disentangling bank and borrower behaviour. Kr 220.000,- i 2018 og kr 420.000,- i 2019, totalt kr 640.000,-.

3 SNF v/ Hans Jarle Kind: Competition and co-operation in mobile telecom markets. Kr 355.000,- i 2018 og 577.000 kr i 2019, totalt 932.000 kr.

4 Oslo Economics: An ex-post analysis of merger price effects: The case of the Telia/Tele2 merger in the Norwegian market for mobile telecommunications. Kr 650.000,- i 2018.

5 Copenhagen Economics: An ex-post assessment of Norwegian merger policy. Kr 750.000,- i 2018.

Analyser av effekter av tilsynets vedtak
– I årets utlysning etterspurte vi særlig prosjekter som evaluerer Konkurransetilsynets vedtak og avgjørelser. Det er derfor spesielt kjekt at vi fikk inn flere søknader på nettopp dette og endte opp med å tildele midler til to prosjekter som skal evaluere effekter av fusjoner hvor vi har grepet inn, sier Kurt Brekke som er sjeføkonom i Konkurransetilsynet.

Sluttrapporter for prosjektene vil bli gjort tilgjengelig i Konkurransetilsynets elektroniske working paper serie. 

Les mer om det allminnelige prisreguleringsfondet her >>

Sist endret: