Capture.JPG

Kontaktinformasjon

Ingunn Gjersvik - prosjektleder
Tlf 926 96 737
Epost: inbr@kt.no

Forskrift og retningslinjer

Forskningsmidler

Det alminnelige prisreguleringsfondets formål er å benytte midlene til forskning om konkurranseforhold og pris- og konkurransepolitiske virkemidler.

Fondet forvaltes av Konkurransetilsynet, og har midler til forskning og utredning innenfor konkurranseøkonomiske og konkurranserettslige problemstillinger

Fondet har et tildelingsbudsjett på inntil 6 millioner kroner per år.

Undervisnings- og forskningsinstitusjoner, foretak og selvstendige privatpersoner kan søke om midler fra fondet.

Tildelinger fra det alminnelige prisreguleringsfondet >>

Rapporteringskrav for mottakere av forskningsmidler >>

Mer om prisreguleringsfondet >>

Tidligere tildelinger fra prisreguleringsfondet >>

Rapporter fra prisreguleringsfondet >>

 

Sist endret: